A New People

Novus Ordo Seclorum w Wielkiej Pieczęci USA podobno znaczy Nowy Porządek Wieków. Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie sami musieliby mieć reżim, aby światu dyktować, do czego wyobrazić sobie naród chętnym jest nie tylko trochę za trudno. Jedynie od strony znaczenia słów: Z jednego, wielu, mówi sybilla, a Z wielu, jedno, mówi Pieczęć. Więcej→