Rozdział 4

Jeżeli separowalibyśmy jakiś „fizyczny stan rzeczy” od wody, ekstrakty stawałyby się coraz mniejsze, aż woda zawierałaby tylko proporcję minimalną. Następnie ekstrakcja by się zatrzymała, a w wodzie mogłoby już nie być owej specyficznej struktury lub encji wcale. Arystoteles po polsku→