O MNIE I KONTAKT

Teresa Pelka
magister filologii angielskiej

Specjalizacja angielski amerykański oraz psycholingwistyka;
Ponad pięć lat doświadczenia w przekładzie, edycji oraz korekcie; uprzednio nauczycielka gramatyki angielskiej.

Tłumaczenia medyczne, lingwistyczne, prawne, literackie
z angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski
■→Teresa Pelka.com
■→Teresa Pelka in Polish.com

Poezja Emilii Dickinson

■→Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie
■→Life | Love | Nature | Time and Eternity

■→Notki do poezji Emilii Dickinson
Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828 oraz inne literackie narzędzia, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski. Więcej→

Przekład dla domeny publicznej

■→Public domain translation.com
Materiały do wiedzy obywatelskiej USA i więcej
Zdrowy rozsądek Tomasza Paine po polsku
Deklaracja Niepodległości USA
Konstytucja USA
Karta Praw i dalsze poprawki
Hymn narodowy USA

Gramatyka

Ażeby radzić sobie w gramatyce, możemy używać swoich zmiennych kognitywnych.
■→Gramatyka generatywna do angielskiego amerykańskiego

Wykształcenie

Uniwersytecki stopień magisterski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
■→Strona internetowa uniwersytetu

Specjalizacja: angielski amerykański, psycholingwistyka
Praca magisterska: „Rola sprzężenia zwrotnego w przetwarzaniu mowy”
■→Obroniona praca końcowa w psychologii języka, przekład autorki na polski