Językowe zagmatwanie

Irlandczycy mówią po angielsku, bo są kulturowo ulegli. Nie zdominujesz kogoś, kto nie mówi twoim językiem, a to Anglicy przynieśli ten język do Irlandii — ■→Diarmaid Ferriter powziął zmarszczyć brwi na gładkość ludzkiej mowy w RTE One, w swych ■→Granicach wolności.

Choć większość ludzi woli język nad inne środki by się porozumiewać, a najgorsze z najazdów w ludzkiej historii to gdzie obcy nie znają lokalnej mowy, jego przypadek nie był pierwszym, gdy obdarzono język spojrzeniem dla niekochanego dziecka ludzkości. Prawda, język to ni ■→marnotrawny syn, ni córka: nie wydaje dużo pieniędzy, a wiele umie dać.

Smile, emoticon

Większość irlandzkich biznesów działa na anglojęzycznych papierach i walucie, a to wszelkiego rodzaju: amerykańskich, australijskich, czy jak się podoba. Angielski to lingua franca. Irlandzki horyzont dla biznesu i kultury to cały glob, z irlandzkim angielskim.

Irlandczycy uczą się w anglojęzycznych szkołach, dostają poradę od anglojęzycznych medyków i kupują chleb od anglojęzycznych piekarzy. Wielu nigdy się nie uczyło ■→brytyjskiego.

W brzmieniu, irlandzki angielski potrafi sprawić przyjemność, w czym przewyższa ów z okolic rzeki Tamizy, odnotował ■→Pete McCarthy w swoim Barze. Problem nie jest w języku, a w gmatwaniu go w pojęcia siły.

■→Ten tekst jest też dostępny w angielskim amerykańskim.

Może i skłonność do czynników fizycznych inspiruje nazwę ■→„hiberno-angielski”, dla irlandzkiego angielskiego. Irlandię nazwali Hibernią antyczni Rzymianie. Ewidentnie było im zimno, a porównywali pewnie swą ■→ciepłotę jak w Rzymie, Grecji, czy Afryce Północnej ― regularnej geografii wpływu. Brytyjski jednak nie jest „birrańskim angielskim” choć birrus było nazwą antycznej rzymskiej peleryny na deszcz.

Instrument leksykalny Perseusz:
■→Hibernia
■→Hibernus, zimny, zimowy
■→Birrus, peleryna na deszcz.


REKLAMA

Notki do poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. Więcej

Wiersze
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

O języku angielskim Wikipedia mówi, że przyniósł go do Irlandii Normański podbój. Wilhelm Zdobywca jednak był Francuzem i jego Normanie nie mówili po angielsku, na co nadal wskazują wyjaśniając ■→Wielkie Przesunięcie Samogłosek — czasem te same osoby.

Pomimo swej nieznajomości angielskiego, Normanie tworzyli całkiem normalne oddziały, to jest, w bitwach tak za bardzo nie uprawiali z wrogiem słownej interakcji. Nie byłoby ani nauki języka, ani jego zmiany, bez ludzi którzy mówili, pisali, oraz handlowali ― w umiarkowanym klimacie, który obydwa kraje mają. Jakaś mistyczna teoria wnosiłaby jednak dwie armie i dwa podboje, w kontekst prac domowych do szkoły podstawowej.

Pan Ferriter stwierdził, są dwa rodzaje siły. Policja i wojsko to „siła twarda”. Język to „siła miękka”.

Da się zgodzić, iż fraza „proszę wejść” jest fizycznie wydajniejsza niż ludzi do pomieszczeń wnoszenie, szczególnie zażywnych. Jednak „rybę i frytki, proszę”, nie da Leo Burdocka, chyba że jest waluta i konsensus, żeby dobić targu.

Pojęcie „power” zasługuje na więcej uznania jako zdolność do działania intelektualnie. W tym względzie, zawsze miałam problem ze zrozumieniem frazy „ziemniaczany głód” (potato famine). Ludzie nigdy nie mówili, „umieram z głodu, lecz ziemniaki jedynie jem: to głównie ■→krochmal, gdzie ■→przemysłowe ograniczenie dla ■→amylozy to co najwyżej 15 miligramów w metrze sześciennym. ■→Wysoki indeks glikemiczny wyklucza ziemniaka z codziennej zdrowej piątki.

Frazy lepiej się kształtuje z zasobnym słownictwem, a angielski irlandzki powinien mieć publicznie dostępny ■→korpus. Samodzielne środowiska językowe mają swoje korpusy.

■→ICE, Korpus angielskiego kanadyjskiego,
■→ACE, Australijski narodowy korpus języka angielskiego,
■→Brytyjski korpus narodowy,
■→COCA, Korpus współczesnego angielskiego amerykańskiego

Wedle stanu na dziś, żaden korpus irlandzkiego angielskiego nie istnieje, informował referat Uniwersytetu Limerick w roku 1999.
Barker, G. oraz O’Keefe, A. (1999) Korpus angielskiego irlandzkiego ― przeszłość, teraźniejszość, przyszłość


Aktualizacja: 17 kwietnia 2016 Uniwersytet Limerick stwierdził, że ma korpus, ale bez powszechnego dostępu.
IVACS, The Limerick Corpus of Irish English, the Design Matrix


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK