Językowe zagmatwanie

Irlandczycy mówią po angielsku, bo są kulturowo ulegli. Nie zdominujesz kogoś, kto nie mówi twoim językiem, a to Anglicy przynieśli ten język do Irlandii — ■→Diarmaid Ferriter powziął zmarszczyć brwi na gładkość ludzkiej mowy w RTE One, w swych ■→Granicach wolności.

Choć większość ludzi woli język nad inne środki by się porozumiewać, a najgorsze z najazdów w ludzkiej historii to gdzie obcy nie znają lokalnej mowy, jego przypadek nie był pierwszym, gdy obdarzono język spojrzeniem dla niekochanego dziecka ludzkości. Prawda, język to ni ■→marnotrawny syn, ni córka: nie wydaje dużo pieniędzy, a wiele umie dać.

Smile, emoticon

Większość irlandzkich biznesów działa na anglojęzycznych papierach i walucie, a to wszelkiego rodzaju: amerykańskich, australijskich, czy jak się podoba. Angielski to lingua franca. Irlandzki horyzont dla biznesu i kultury to cały glob, z irlandzkim angielskim.

Irlandczycy uczą się w anglojęzycznych szkołach, dostają poradę od anglojęzycznych medyków i kupują chleb od anglojęzycznych piekarzy. Wielu nigdy się nie uczyło ■→brytyjskiego.

W brzmieniu, irlandzki angielski potrafi sprawić przyjemność, w czym przewyższa ów z okolic rzeki Tamizy, odnotował ■→Pete McCarthy w swoim Barze. Problem nie jest w języku, a w gmatwaniu go w pojęcia siły.

■→Ten tekst jest też dostępny w angielskim amerykańskim.

Może i skłonność do czynników fizycznych inspiruje nazwę ■→„hiberno-angielski”, dla irlandzkiego angielskiego. Irlandię nazwali Hibernią antyczni Rzymianie. Ewidentnie było im zimno, a porównywali pewnie swą ■→ciepłotę jak w Rzymie, Grecji, czy Afryce Północnej ― regularnej geografii wpływu. Brytyjski jednak nie jest „birrańskim angielskim” choć birrus było nazwą antycznej rzymskiej peleryny na deszcz.

Instrument leksykalny Perseusz:
■→Hibernia
■→Hibernus, zimny, zimowy
■→Birrus, peleryna na deszcz.


REKLAMA

Notki do poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. Więcej

Wiersze
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

O języku angielskim Wikipedia mówi, że przyniósł go do Irlandii Normański podbój. Wilhelm Zdobywca jednak był Francuzem i jego Normanie nie mówili po angielsku, na co nadal wskazują wyjaśniając ■→Wielkie Przesunięcie Samogłosek — czasem te same osoby.

Pomimo swej nieznajomości angielskiego, Normanie tworzyli całkiem normalne oddziały, to jest, w bitwach tak za bardzo nie uprawiali z wrogiem słownej interakcji. Nie byłoby ani nauki języka, ani jego zmiany, bez ludzi którzy mówili, pisali, oraz handlowali ― w umiarkowanym klimacie, który obydwa kraje mają. Jakaś mistyczna teoria wnosiłaby jednak dwie armie i dwa podboje, w kontekst prac domowych do szkoły podstawowej.

Pan Ferriter stwierdził, są dwa rodzaje siły. Policja i wojsko to „siła twarda”. Język to „siła miękka”.

Da się zgodzić, iż fraza „proszę wejść” jest fizycznie wydajniejsza niż ludzi do pomieszczeń wnoszenie, szczególnie zażywnych. Jednak „rybę i frytki, proszę”, nie da Leo Burdocka, chyba że jest waluta i konsensus, żeby dobić targu.

Pojęcie „power” zasługuje na więcej uznania jako zdolność do działania intelektualnie. W tym względzie, zawsze miałam problem ze zrozumieniem frazy „ziemniaczany głód” (potato famine). Ludzie nigdy nie mówili, „umieram z głodu, lecz ziemniaki jedynie jem: to głównie ■→krochmal, gdzie ■→przemysłowe ograniczenie dla ■→amylozy to co najwyżej 15 miligramów w metrze sześciennym. ■→Wysoki indeks glikemiczny wyklucza ziemniaka z codziennej zdrowej piątki.

Frazy lepiej się kształtuje z zasobnym słownictwem, a angielski irlandzki powinien mieć publicznie dostępny ■→korpus. Samodzielne środowiska językowe mają swoje korpusy.

■→ICE, Korpus angielskiego kanadyjskiego,
■→ACE, Australijski narodowy korpus języka angielskiego,
■→Brytyjski korpus narodowy,
■→COCA, Korpus współczesnego angielskiego amerykańskiego

Wedle stanu na dziś, żaden korpus irlandzkiego angielskiego nie istnieje, informował referat Uniwersytetu Limerick w roku 1999.
Barker, G. oraz O’Keefe, A. (1999) Korpus angielskiego irlandzkiego ― przeszłość, teraźniejszość, przyszłość


Aktualizacja: 17 kwietnia 2016 Uniwersytet Limerick stwierdził, że ma korpus, ale bez powszechnego dostępu.
IVACS, The Limerick Corpus of Irish English, the Design Matrix


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu