Kierat wiekowego knechty

Staroangielski miał słówko na chłopaków co się uczyli powtarzać ze słuchu — gwoli wprawy, ■→cneohtas. W owych stareńkich a potem Średnich wiekach, błyskawica mogła nadal być znakiem od bogów, a rzeczownikom nadawano ludzki bądź zwierzęcy kształt, ku lepszemu pojmowaniu. Nienawiść byłaby kobietą; Chciwość czy Zawiść były psami, a Dante definitywnie był piśmienny.

Wieki owe szalały za dewizami. Carpe diem oraz Memento mori określały style życia, a zajęło czas caluteńki po wiek 16. by brytyjski duchowny Thomas Neville się wedle relacji ośmielił i rzekł Ne vile velis, to jest, ogarnął syntaktycznie przeczenie.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.

Przeczenia nie trzeba uważać za absolutnie poprawę, by mieć Sustineo alas za frazę godną. Jednakowoż, aby objąć wieki 20 i 21 na poczekaniu, zastosowania językowe na jakie by dziś dać baczenie to amour propre, Hassliebe, Verständnis, oraz Umwelt.

■→Amour propre to przyrząd prosty, gdzie miejsce dla słówka amour zająć by mogło jakiekolwiek inne. Co by miłość mierzyć wedle poprawności, miarę można by równie dobrze do nienawiści czy wątpliwości przykładać, szczególnie gdyby “myśleć jak Rousseau” i mieć ludzkie ja za próbny konstrukt, gdzie potrzebne jest zatwierdzenie od innych ludzi.

Eleonora Roosevelt była wedle relacji instrumentalna, promowała jednak dobrą sprawę, afirmując iż każdy ■→jest, oraz ■→ma prawa człowieka.

■→FDR Presidential Library & Museum

Ćwicząc teorię rodzaju psychologia człowieka jako proces, to monotonia pomiaru przyniosłaby Erwina Rommla miłość-nienawiść w ■→relacji z narodowym socjalizmem, gdzie historyk ■→Sven Felix Kellerhoff zaproponował aby ■→Hassliebe zakreślała Berlin Hitlera. Usprawiedliwianie Rommla na cel się nie nadaje: to jest, naraz?

Proces wymagałby zastrzeżenia względem myśli także jak ■→Pascala, które nadeszło ze strony ■→Tomasza Paine; szeroko znane, sekretu nie ma co trzymać: w parafrazie, wierzyć iż żyworodny rodzic by zaoferował własne i kochane potomstwo w dyspucie nad owocem sezonu jak jabłko, to próżność sama w sobie. Ażeby dług za kogoś zapłacić, stosuje się sprawiedliwość finansową. Grawitacja także właściwie jest wątkiem.

Zastrzeżeniem może nie tak szeroko znanym, ale wedle zdrowego rozsądku istniejącym naprawdę, jest iż Królestwo Niebios potrzebowałoby ptaszyn co wiją gniazda. ■→Przypowieść o musztardowym drzewku mówi,
Gdy wyrośnie, jest większe niż zioła, a staje się drzewkiem takim, iż ptaki lotne przybywają się lokować w jego gałęziach.
Owym typem musztardy mogła być jedynie ■→Salvadora persica; inne typy musztardy są bardziej jak polne kwiaty. Persikę uprawiali nomadzi (jak owi podróżujący przez pustynię ■→Namib), i z nimi ja kojarzono; teren suchy nie miał wiele ptactwa, czy też jakkolwiek monarchii. Najwcześniejsi z proroków byliby nomadycznymi przewodnikami, orientującymi się po gwiazdach. Było ważne, by wybrać najlepszego. Wedle etymologii, prorok to ten, kto “mówi przed”, bądź znając drogę, bądź ją umiejąc znaleźć. Namib znaczy “rozległe miejsce”. Jednym z naturalnych zasobów w handlu były diamenty. Jefferson studiował także Koran.

■→Przypowieść o winnicy mówi iż „pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”, podczas gdy starożytne łacińskie określenie na króla było primus inter pares, „pierwszy pomiędzy równymi”. Królestwo winnicy nie miałoby króla ani królowej (prima inter pares). Przesąd odnośnie form rządu innych niż królestwo pozostaje silny w różnych częściach świata; ■→Britannica, Primus inter pares.

■→Verständnis jawi się jako szerokie pojęcie: mieści pojmowanie, empatię, oraz — opinię. Przemijanie jakiego by trzeba teorii ■→Umweltu nie wygląda jednak na ujmowane jakąkolwiek znaną mową. Kleszczom, morskim jeżom, amebom oraz meduzom nadawano by ich własne światy, gwoli studiów nad znaczeniem jak obecne także w ludzkim porozumiewaniu się. Cóż, ludzkość może i rozwinie kosmos eksplikacji… Kosmosy? Wolę po angielsku po prostu rozumienie.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

Format elektroniczny $2.99

Okładka twarda
268 stron, $21.91


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.

Electronic format $2.99
E-book | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, $21.91
Barnes & Noble | Lulu