Śmierć czy życie

Niebo może być piekłem: wszystko zależnie od tego, co mieć za ukończoną doskonałość. Następujący tekst nie ma dostarczać przewidywań ani przeczuć: w te ostatnie nie wierzę. Ma na celu porównanie relacji z doznań bliskich śmierci ze stanami medycznymi. Więcej→

1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego

Ludzka sprawność logiczna nie działa w negacji układu nerwowego. System ten jest omawiany jako struktura przetwarzająca i zarządzająca informacją, zaczynając od pojedynczej komórki, a kończąc na misternej łączności w ludzkim mózgu. Za zgodnością w powyższych pojęciach ocenione zostanie, czy występowanie sprzężenia może być zasadą naturalną. Więcej→


Wstęp

Zdolność do języka jest wymogiem wstępnym dla sprawności rozumowej, a procesy neuronalne wykazano w uczeniu się języka zarówno jak użyciu. Ludzkie parsowanie mowy można postrzegać jako przetwarzanie informacji, gdzie pojęcia jak system, program, czy opcja, choć powiązane z informatyką, nie służą bliskiej korespondencji, gdyż język naturalny pozostaje zakresem wprawy, w której inteligencja sztuczna człowiekowi nie dorównuje. Ludzka neurofizjologia jest odniesieniem prymarnym w następującym dyskursie o roli sprzężenia zwrotnego w ludzkiej językowej biegłości. Więcej→


Generatywna a uniwersalna — FAQ

Czy ludzkie mózgi rzeczywiście mają moduły nabywania mowy, i czy da się mózgi programować? Czy język może być skutkiem mutacji genetycznej? Czy jest jakaś gramatyka tak decydująca lub definitywna, że da się ją nazwać "tą prawdziwą", a wyjaśnia język nieodparcie i zupełnie, poprzez zasady czy neuronalne modele? Więcej→

Rola sprzężenia zwrotnego

Testy Ladefogeda wykazały zależność mowy i języka od sprzężenia bez wyjątku; komórkowe jest potrzebne ludzkiemu DNA dla aktywnej proteiny, czyli codziennego życia; w testach na ochotnikach, ludzka wytrzymałość na zubożenie sprzężenia okazała się niższa niż na ograniczenie pożywienia. Więcej→