1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego

Ludzka sprawność logiczna nie działa w negacji układu nerwowego. System ten jest omawiany jako struktura przetwarzająca i zarządzająca informacją, zaczynając od pojedynczej komórki, a kończąc na misternej łączności w ludzkim mózgu. Za zgodnością w powyższych pojęciach ocenione zostanie, czy występowanie sprzężenia może być zasadą naturalną. Więcej→


Generatywna a uniwersalna — FAQ

Czy ludzkie mózgi rzeczywiście mają moduły nabywania mowy, i czy da się mózgi programować? Czy język może być skutkiem mutacji genetycznej? Czy jest jakaś gramatyka tak decydująca lub definitywna, że da się ją nazwać "tą prawdziwą", a wyjaśnia język nieodparcie i zupełnie, poprzez zasady czy neuronalne modele? Więcej→