1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego

Dyskurs o przetwarzaniu informacji wymaga pojęć jak opcja, system przetwarzający, program, sygnał i sprzężenie zwrotne. Ludzka sprawność logiczna nie działa w negacji układu nerwowego. System ten jest omawiany jako struktura przetwarzająca i zarządzająca informacją, zaczynając od pojedynczej komórki, a kończąc na misternej łączności w ludzkim mózgu. Za zgodnością w powyższych pojęciach ocenione zostanie, czy występowanie … Continue reading 1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego

Wstęp

EN Zdolność do języka jest wymogiem wstępnym dla sprawności rozumowej, a procesy neuronalne wykazano w uczeniu się języka zarówno jak użyciu. Ludzkie parsowanie mowy można postrzegać jako przetwarzanie informacji, gdzie pojęcia jak system, program, czy opcja, choć powiązane z informatyką, nie mają nasuwać bliskiej korespondencji, gdyż język naturalny pozostaje zakresem wprawy, w której inteligencja sztuczna … Continue reading Wstęp