1. Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego

Ludzka sprawność logiczna nie działa w negacji układu nerwowego. System ten jest omawiany jako struktura przetwarzająca i zarządzająca informacją, zaczynając od pojedynczej komórki, a kończąc na misternej łączności w ludzkim mózgu. Za zgodnością w powyższych pojęciach ocenione zostanie, czy występowanie sprzężenia może być zasadą naturalną. Więcej→


Wprowadzenie

Zdolność do języka jest wymogiem wstępnym dla sprawności rozumowej, a procesy neuronalne wykazano w uczeniu się języka zarówno jak użyciu. Ludzkie parsowanie mowy można postrzegać jako przetwarzanie informacji, gdzie pojęcia jak system, program, czy opcja, choć powiązane z informatyką, nie służą bliskiej korespondencji, gdyż język naturalny pozostaje zakresem wprawy, w której inteligencja sztuczna człowiekowi nie dorównuje. Ludzka neurofizjologia jest odniesieniem prymarnym w następującym dyskursie o roli sprzężenia zwrotnego w ludzkiej językowej biegłości. Więcej→


Rola sprzężenia zwrotnego

MOWA i język zależą od sprzężenia zwrotnego bez wyjątku; ludzkie DNA potrzebuje komórkowego codziennie; ludzka wytrzymałość na zubożenie sprzężenia jest niższa niż na ograniczenie pożywienia. Rola sprzężenia zwrotnego w ludzkim funkcjonowaniu jest bliska popędowej. Więcej→