Amerykański angielski — ale skąd?

Szkło powiększające nie zawsze czyni sprawę jaśniejszą. Wiele już powiedziano o angielskim amerykańskim, względem przodków. Badacze analizowali dźwięki mowy oraz „derywowali” je ze szczegółowością godną ■→Pygmaliona:
„Wpierw zapiszę to w ■→Mowie widomej Bella; potem w ■→Szerokim zapisie romicznym; a potem weźmiemy… fonograf.”

Joke emoticon

Nie rozmyślałam nigdy nad możliwością stania się swoim dziadkiem. Tak czy tak, ani moi dziadkowie, ani babcie nie mówiły po angielsku.

Mój ojciec angielski trochę znał, ale powiedział że miał akcent. Jeżeli chciałam książkę do gramatyki, kupował mi ją, tak samo zeszyty czy inne przybory, ale nie chciał mnie uczyć. Uważał że mogę podchwycić sama: byłam dość mała, przedszkolak. Miał rację, choć był historykiem. Ja wybrałam amerykański, a on pomógł mi kupić mojego ukochanego Webstera Unabridged.

Wracając do wywodzenia amerykańskiego w całości, ■→Zoltan Kovecses mówi:
Istotą tego podejścia jest, że początki amerykańskiego angielskiego jakoś się zawierają w różnych dialektach regionalnych brytyjskiego.

Ben Trawick-Smith łączyłby amerykański z „większym kontinuum dialektów wywodzących się z Anglii południowej”, dodaje jednak, myśl ta jest dyskusyjna. Dziś moglibyśmy również myśleć o Brytyjczykach jako „mówiących po amerykańsku”, twierdzi. Zapraszam do lektury, ■→Kiedy Amerykanie przestali „mówić po brytyjsku”?

Co ważne, jeżeli nie zaznaczamy że sprawa o amerykańskim z lat 1900-nych lub 1800-nych, wrażeniem jest, iż chodzi o amerykańskim jak dziś, a ten kształt mowy powstał w USA. Zawsze określamy pochodzenie języków wedle krajów czy ziem pojawienia się.

Mam teorię, w ludziach bywa spontaniczność prócz rozumu, stąd swą umiejętność zawsze częściowo wynajdują. Amerykański nabierał kształtu już przy Deklaracji i Konstytucji. Widzimy honor, za którym podążyło zachowanie, behavior; przedimek określony przyjmuje kognitywną formę, jak citizens of a state, raczej niż zawsze the citizens, użycie rządzone frazą.

Czasownik Modalny shall staje się zasobem dla prawnych prowizji, a nie nakazów:
The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the State where the said crimes shall have been committed.

Zapraszam do moich notek o amerykańskim angielskim i konstytucji USA.
■→Karty Wolności USA

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK