Amerykański angielski — ale skąd?


ENG

Szkło powiększające nie zawsze czyni sprawę jaśniejszą. Wiele już powiedziano o angielskim amerykańskim, względem przodków. Badacze analizowali dźwięki mowy oraz „derywowali” je ze szczegółowością sugerującą Pygmaliona Bernarda Shaw.

„Wpierw zapiszę to w Mowie widomej Bella; potem w Szerokim zapisie romicznym; a potem weźmiemy… fonograf.”
Joke emoticon

Nie rozmyślałam nigdy nad możliwością stania się swoim dziadkiem. Tak czy tak, ani moi dziadkowie, ani babcie po angielsku nie mówiły.

Mój ojciec mówił trochę po angielsku, ale powiedział, że miał akcent. Jeżeli chciałam książkę do gramatyki, kupował mi ją, tak samo zeszyty czy inne przybory, ale nie chciał mnie uczyć. Uważał, że mogę podchwycić sama: byłam na to dość mała, przedszkolak. Miał rację, chociaż był historykiem. Ja wybrałam amerykański, a on pomógł mi kupić mojego ukochanego Webstera Unabridged.

Wracając do wywodzenia amerykańskiego w całości:
Istotą tego podejścia jest, że początki amerykańskiego angielskiego jakoś się zawierają w różnych dialektach regionalnych brytyjskiego.
Angielski amerykański, wprowadzenie, Zoltan Kovecses.

REKLAMA

Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.

Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności. Więcej→


Ben Trawick-Smith ma ciekawy argument: moglibyśmy równie dobrze myśleć o Brytyjczykach jako „mówiących po amerykańsku”. Łączyłby on amerykański z „większym kontinuum dialektów wywodzących się z Anglii południowej”. Dodaje jednak, że myśl ta jest dyskusyjna. Zapraszam do lektury, Kiedy Amerykanie przestali „mówić po brytyjsku”?

Co ważne, jeżeli nie zaznaczamy, że mowa o amerykańskim z lat 1900-nych lub 1800-nych, mówimy: dzisiejszy angielski amerykański, a ten powstał w USA. Zawsze określamy pochodzenie języków wedle krajów czy ziem pojawienia się. Nie da się amerykańskiego jakim jest dzisiaj przypisać dialektom Anglii, czy szkolnym dyktatom.

Mam taką teorię, że ludzie miewają w sobie spontaniczność prócz rozumu i własną umiejętność zawsze sobie częściowo wynajdują. Amerykański nabierał kształtu już przy Deklaracji i Konstytucji. Widzimy honor, za którym podążyło zachowanie, behavior; przedimek określony przyjmuje kognitywną formę, jak citizens of a state, raczej niż zawsze frazą rządzone the citizens (thereof).

Czasownik Modalny shall staje się zasobem dla prawnych prowizji, a nie nakazów:
The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the State where the said crimes shall have been committed.

Zapraszam do notek o nowoczesnym amerykańskim i Konstytucji.
USA Charters of Freedom

REKLAMA
Karty wolności USA po polsku
Deklaracja Niepodległości, Konstytucja, Karta Praw i dalsze poprawki, list Jerzego Waszyngtona do Przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego, Proklamacja Emancypacji, Przemowa Gettysburska oraz amerykański hymn narodowy.
Okładka twarda, 102 strony, pełny wgląd, $19.79HARD COVER, DECLARATION, CONSTITUTION, BILL, AND FURTHER