Lexica

Tutejsza eksploracja formy i sensu słów ma na celu zbudowanie leksykonu. Wybrałam Arystotelesa i Wycliffe’a na główne zasoby.

■ Zapraszam do Glosy Wycliffe
(bibliografia u dołu strony);
■ Arystotelesa Fizyki, Księga 1
(praca w toku);
■ Próbek wyszukiwania dla Korelatu, Emilia Dickinson i Arystoteles
(zapraszam do strony z poezją).

Arystotelesa tłumaczyło wielu tłumaczy, na wiele języków. Przekłady różnią się znacznie, ale z drugiej strony trudno twierdzić, że jeszcze mamy oryginalnego Arystotelesa: jego prace fałszowano i redagowano od starożytności, a zachowany materiał wymaga, by względem sensu słów ważyć prawdopodobieństwo. Starożytna spekulacja jest jednak dobra do ćwiczeń w formułowaniu myśli i wysłowieniu; tak jak zgadzamy się, że sprawność fizyczna jest zdrowa, tak pisma te mogą promować zdrowe nawyki dla umysłu.

Oto lista źródeł, z których korzystam dla mojego konspektu w prostej polszczyźnie. Moja mapka słówek dla metody analitycznej w Arystotelesie nie jest ukończona, ale może się przydać.

■→Ta strona jest też dostępna po angielsku.

Słowniki i parsery:
■→Perseusz, format tekstowy
■→Perseusz, format hasłowy
■→Logeion
■→Morpho
■→Wiki LSJ
■→Anatole Bailly, Słownik grecko-francuski
(PDF z formatem tekstowym 1.2 Gb).

Greckie transkrypty w Wikisource.
■→Φυσικής Ακροάσεως
■→Μεταφυσικά

Fizyka, wydanie po łacinie Ambrosio Firmis Didota
1750
Google Books | Pobieranie

Fizyka, przekład Thomasa Taylora
1806
Google Books | Pobieranie

Fizyka, przekład R. P. Hardie oraz R. K. Gaye, redakcja W.D. Ross
1930
Internet Archive | Pobieranie

Fizyka, przekład P. H. Wicksteeda oraz F. M. Cornforda
1929
Internet Archive | Pobieranie

Fizyka, przekład B.P Karpova
1999
Online | Pobieranie

Fizyka, przekład C. H. Weiße
1829
Online.

Fizyka, przekład Julesa Barthélemy-Saint-Hilaire
1862
Online
Parafraza przez tego samego autora, Pobieranie

Metafizyka, tłumaczenie: W. D. Ross
Online | Download

Aristotelis Metaphysica, recognovit W. Christ
Impressio 1849
Online | Download
Pars posterior, download


Bibliografia do glosy Wycliffe
4-tomowa edycja Biblii Wycliffe’a, Forshall i Madden, 1850.
■ Tom 1
■ Tom 2
■ Tom 3
■ Tom 4
Glosariusz
■ Zwięzły słownik średniowiecznej angielszczyzny, Mayhew i Skeat
→A-F
→G-Q
→R-Ȝ
■ Słownik średniowiecznej angielszczyzny, Stratmann


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu