Lexica

Tutejsza eksploracja formy i sensu słów ma na celu zbudowanie leksykonu. Wybrałam Arystotelesa i Wycliffe’a na główne zasoby.

■ Zapraszam do Glosy Wycliffe
(bibliografia u dołu strony);
■ Arystotelesa Fizyki, Księga 1
(praca w toku);
■ Próbek wyszukiwania dla Korelatu, Emilia Dickinson i Arystoteles
(zapraszam do strony z poezją).

Arystotelesa tłumaczyło wielu tłumaczy, na wiele języków. Przekłady różnią się znacznie, ale z drugiej strony trudno twierdzić, że jeszcze mamy oryginalnego Arystotelesa: jego prace fałszowano i redagowano od starożytności, a zachowany materiał wymaga, by względem sensu słów ważyć prawdopodobieństwo. Starożytna spekulacja jest jednak dobra do ćwiczeń w formułowaniu myśli i wysłowieniu; tak jak zgadzamy się, że sprawność fizyczna jest zdrowa, tak pisma te mogą promować zdrowe nawyki dla umysłu.

Oto lista źródeł, z których korzystam dla mojego konspektu w prostej polszczyźnie. Moja mapka słówek dla metody analitycznej w Arystotelesie nie jest ukończona, ale może się przydać.

■→Ta strona jest też dostępna po angielsku.

Słowniki i parsery:
■→Perseusz, format tekstowy
■→Perseusz, format hasłowy
■→Logeion
■→Morpho
■→Wiki LSJ
■→Anatole Bailly, Słownik grecko-francuski
(PDF z formatem tekstowym 1.2 Gb).

Greckie transkrypty w Wikisource.
■→Φυσικής Ακροάσεως
■→Μεταφυσικά

Fizyka, wydanie po łacinie Ambrosio Firmis Didot
1750
Google Books | Pobieranie

Fizyka, przekład Thomasa Taylora
1806
Google Books | Pobieranie

Fizyka, przekład R. P. Hardie oraz R. K. Gaye, redakcja W.D. Ross
1930
Internet Archive | Pobieranie

Fizyka, P. H. Wicksteed oraz F. M. Cornford
1929
Internet Archive | Pobieranie

Fizyka, przekład B.P Karpov
1999
Online | Pobieranie

Fizyka, przekład C. H. Weiße
1829
Online.

Fizyka, przekład Julesa Barthélemy-Saint-Hilaire
1862
Online
Parafraza przez tego samego autora, Pobieranie

Metafizyka, tłumaczenie: W. D. Ross
Online | Download

Aristotelis Metaphysica, recognovit W. Christ
Impressio 1849
Online | Download
Pars posterior, download


Bibliografia do glosy Wycliffe
4-tomowa edycja Biblii Wycliffe’a, Forshall i Madden, 1850.
■ Tom 1
■ Tom 2
■ Tom 3
■ Tom 4
Glosariusz
■ Zwięzły słownik średniowiecznej angielszczyzny, Mayhew i Skeat
→A-F
→G-Q
→R-Ȝ
■ Słownik średniowiecznej angielszczyzny, Stratmann


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK