Rozdział 3

Zdjęcie: Couleur z Pixabay

Arystoteles po prostu po polsku

Względem materii widzialnej nie da się obronić twierdzenia, jakoby wszystkie modusy fizycznego występowania łączyły się w niedynamiczną Jednię. Byłoby ■→aporią, gdyby wszystko co ziemskie miało się dziać dzięki Jedni bez modusu, a Wszystko pochodziło z niczego. To jak gdyby fizyka była czyimiś słowami, a te pochodziły z próżni.

Życie biologiczne musiałoby być zbudowane z absolutnych zasad, jakby Natura już nie mogła się zmienić, a struktury biologiczne nie były metaboliczne i zdolne się poruszać. Ażeby Wszystko było bez modusu, musiałoby nie być czasu. Aby Wszystkim bez modusu były zasady żywej materii — życie biologiczne stałoby się niemożliwe.


TP Moje podejście jest jak do tekstu zachowanego — treść mogła zostać po części utracona, zarówno jak dodana. Przekłady się nie zgadzają, co mnie zachęciło do samodzielnej nauki.
καὶ ἐξ ὧν ἐπι●δεικνύ●ουσι; Didot używa słówek jak apparere, demonstrare;
καὶ τῶν φυσικῶν τινες λέγουσιν, celownik liczby mnogiej λέγουσιν; względem antycznej zbieżności celownika, porównajmy Wikipedię, czy Jeremiasza, Glosa Wycliffa ■→Algat, ex operibus.
■ Dla greckiego οὐ o konotacji “na żaden sposób”, “o żadnym czasie”, “nigdy dotąd”, porównajmy przeszukiwanie ■→tutaj;
■ Względem zmian w grece, porównajmy ■→οὐθέν, zmienione na οὐδέν między 325 a 100 p.n.e.; dla podobnej zmiany, porównajmy ὁπέρ, ὅπερ.


Melissos twierdzi, że jest zasada dla wszystkiego co jest, a dla niczego co nie jest, zasady nie ma (τὸ γενόμενον ἔχει ἀρχὴν ἅπαν, ὅτι καὶ τὸ μὴ γενόμενον οὐκ ἔχει).

Musielibyśmy orzekać o wszystkich kontekstach w rzeczywistości fizycznej, a bywa, że obiekty myśli zaczynają istnieć. Więcej, aby rozpoznać jednostkę bieli (μόνα τὰ λευκὰ), możemy przyjąć wartość chromatyczną, ale nie mamy jak postrzegać koloru bez nośnika. Potrzebny jest obiekt myśli, czyli więcej niż jeden desygnat: jakość i substancja. Pojedyncza desygnacja byłaby niewystarczająca.


TP Trzeba nam przymiotnika i rzeczownika, aby pomyśleć o tym fizycznym świecie,
μ = ε:o
επίθετο
, epitheto, przymiotnik, jak kolor biały;
ουσιαστικό, ousiastiko, rzeczownik, obiekt myśli jak cząsteczka, długość fali, lub string.


Orzekanie oparte na kategoriach jest dynamiczne. W kontekście ma zawsze potencjał do więcej niż jednej desygnacji.


TP Człowiek Є zdolna się poruszać, forma życia, myśląca;
Człowiek jako gatunek jest myślącą formą życia zdolną się poruszać, czyli przynależy z kategoriami semantycznymi dla obiektów myśli jak formy życia, zdolne się poruszać, myślące.

Człowiek Є mężczyzna, kobieta.
Porównajmy ■→Emancypację Emilii Dickinson:
Captivity is consciousness,
So’s liberty.

■→This text is also available in English.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK