Moje wersy

Jest o starożytnych ludziach plotka, że nie rozróżniali koloru niebieskiego.
Lazarus Geiger szedł w śladach Gladstona, studiując greckie mity, islandzkie sagi, Koran, starożytne chińskie podania, hebrajską biblię i wedyjskie hinduskie hymny. Napisał, iż nie da się z tych starożytnych tekstów dowiedzieć, że niebo było niebieskie. Nie było niebieskiego — mówi ■→Business Insider.

Niebo i planeta wyglądają na niebieskie z powodu ziemskiej atmosfery, zawartości tlenu i wody, bez których ludzie nie byliby w stanie oddychać i żyć. Kolor niebieski być musiał. Niebieski, czarny, zielony i biały są o owych kolorach, ale ich nie nazywają.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK