Moje wersy

Jest o starożytnych ludziach plotka, że nie rozróżniali koloru niebieskiego.
Lazarus Geiger szedł w śladach Gladstona, studiując greckie mity, islandzkie sagi, Koran, starożytne chińskie podania, hebrajską biblię i wedyjskie hinduskie hymny. Napisał, iż nie da się z tych starożytnych tekstów dowiedzieć, że niebo było niebieskie. Nie było niebieskiego — mówi ■→Business Insider.

Niebo i planeta wyglądają na niebieskie z powodu ziemskiej atmosfery, zawartości tlenu i wody, bez których ludzie nie byliby w stanie oddychać i żyć. Kolor niebieski być musiał. Niebieski, czarny, zielony i biały są o owych kolorach, ale ich nie nazywają.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu