Rozdział 1

Zdjęcie: Stux z Pixabay

Arystoteles po prostu po polsku

Ażeby mieć wiedzę o obiektach naszych myśli, badamy regularności które się ich tyczą. Owe o występowaniu naturalnym i specyficznym to zasady. Regularność konstytutywna to pierwsza zasada.{1}

Naszą metodą jest dążyć do prawdy znajdowanej w naturze. Rozpoczynamy od przejawu ogólnego i postępujemy do tego, co w danej okoliczności dzieje się za każdym razem.

Stany wynikowe, jakiekolwiek ich ■→modusy, są jak nazwy względem słów: całość jest nieoznaczona, tak samo jak cykl, dopóki nie są określone jego części; musimy odrzucić wszelkie nieesencjalne przesłanki, aby nasz przedmiot myśli był specyficzny. {2}

Notki

{1} Dziś w amerykańskim używamy często słówka factor, od łacińskiego  ■→facere. Nazwa factor odwołuje się do factoring in, bycia czynnikiem.

{2} Obiekt myśli, w skrócie obiekt: osoba, rzecz, zwierzę, zjawisko, wzgląd, pojęcie et caetera o jakich myślimy; używane, aby uniknąć wyliczania możliwych obiektów myśli.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu