Rozdział 1

Zdjęcie: Stux z Pixabay

ENG

Arystoteles po prostu po polsku

Ażeby mieć wiedzę o obiektach naszych myśli, badamy regularności które się ich tyczą. Owe o występowaniu naturalnym i specyficznym to zasady. Regularność konstytutywna to pierwsza zasada. {1}

Naszą metodą jest dążyć do prawdy znajdowanej w naturze. Rozpoczynamy od przejawu ogólnego i postępujemy do tego, co w danej okoliczności dzieje się za każdym razem.

Stany wynikowe, jakiekolwiek ich →modusy, są jak nazwy względem słów: całość jest nieoznaczona, tak samo jak cykl, dopóki nie są określone jego części; musimy odrzucić wszelkie nieesencjalne przesłanki, aby nasz przedmiot myśli był specyficzny. {2}

Notki

{1} Dziś w amerykańskim używamy często słówka factor, od łacińskiego  →facere. Nazwa factor odwołuje się do factoring in, bycia czynnikiem.

[2] Obiekt myśli, w skrócie obiekt: osoba, rzecz, zwierzę, zjawisko, wzgląd, pojęcie et caetera o jakich myślimy; używane, aby uniknąć wyliczania możliwych obiektów myśli.


Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, pełny wgląd,
268 stron, $21.91