Rozdział 1

Zdjęcie: Stux z Pixabay

Arystoteles po prostu po polsku

Ażeby mieć wiedzę o obiektach naszych myśli, badamy regularności które się ich tyczą. Owe o występowaniu naturalnym i specyficznym to zasady. Regularność konstytutywna to pierwsza zasada.{1}

Naszą metodą jest dążyć do prawdy znajdowanej w naturze. Rozpoczynamy od przejawu ogólnego i postępujemy do tego, co w danej okoliczności dzieje się za każdym razem.

Stany wynikowe, jakiekolwiek ich ■→modusy, są jak nazwy względem słów: całość jest nieoznaczona, tak samo jak cykl, dopóki nie są określone jego części; musimy odrzucić wszelkie nieesencjalne przesłanki, aby nasz przedmiot myśli był specyficzny. {2}

Notki

{1} Dziś w amerykańskim używamy często słówka factor, od łacińskiego  ■→facere. Nazwa factor odwołuje się do factoring in, bycia czynnikiem.

{2} Obiekt myśli, w skrócie obiekt: osoba, rzecz, zwierzę, zjawisko, wzgląd, pojęcie et caetera o jakich myślimy; używane, aby uniknąć wyliczania możliwych obiektów myśli.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK