Karty Wolności USA

ENG

Minęło około 230 lat od czasu napisania Konstytucji. O domie powiedzielibyśmy, że zasługuje na remont. W tekście możemy zaktualizować językową formę, zwłaszcza gdy na horyzoncie jest gramatyka: Konstytucja to „bonanza na składni”, czyli wyjątkowo bogate źródło. Tylko nie możemy mieć form językowych wiekujących od setek lat, w nauce nowoczesnej gramatyki.


We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
→ Zapraszam do formy zaktualizowanej w Gramatycznym netlogu. Materiały do wiedzy obywatelskiej są przewidywane dla trzeciej części, co do składni i części mowy. Tutejszy tekst mówi pokrótce, jak dokonałam aktualizacji.


Przedimki, określone i nieokreślone, da się kojarzyć z semantycznymi kategoriami i typami. Przedimek określony możemy widzieć jako podobny greckiemu τώς, o znaczeniu „takiż” (zobaczmy Perseusza).

Kategoria semantyczna może obejmować typ:
We, the people of the United States…

Typ tutaj, the people of the United States, przynależy z szerszym pojęciem jak ludzie ogółem. Naszą semantyczną kategorią jest człowiek, homo sapiens.

Klasyczne wskazówki gramatyczne, takie jak 230 lat temu, miały skłonność rozpatrywać przedimki we frazach.

Gdy chcemy rozwinąć nasze frazy cząstką of, gramatyka klasyczna nadal będzie faworyzować przedimek określony, chyba że jesteśmy wyraźnie niespecyficzni:
those bound to service for a term of years…

Stosownie, Konstytucja ma zapis jak
No preference shall be given, by any regulation of commerce or revenue, to the ports of one State over those of another…

Współczesny amerykański jest bardziej generatywny. Fraza jak
the ports of a State
może sugerować, że wybieramy spośród
ports of a State.

Mówiąc prosto, fraza taka może nasuwać, że jest rodzaj portów do wyboru; dla porównania, the territory poniżej to selekcja na terytorium USA, ponieważ ziemie te i wody nie należą wszystkie do rządu (Artykuł VI):
The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations, respecting the territory or other property belonging to the United States.

Możemy porównać inne sformułowanie w Konstytucji:
nor shall vessels bound to, or from one State, be obliged to enter, clear, or pay duties in another.
Odniesieniem dla zarówno portów jak statków jest tu set, a nie typ.

Możemy połączyć nasze postrzeganie dla przedimków z tym dla dużych lub małych liter, czyli pisownią.

Zastanówmy się nad podstawą rozumową dla pisowni jak the House of Representatives, the Senate, lub the Supreme Court.

Mówiąc, że to dla wyróżnienia lub z szacunku, wyróżnialibyśmy lub szanowali „Nazich” albo na przykład Adolfa Hitlera.

Gdybyśmy powiedzieli, że dla geograficznej lokalizacji, fraza jak Kongres jest poza sesją, nie miałaby sensu: Wzgórze Kapitolu pozostaje na swoim miejscu.

Porównajmy.
The Congress shall have power to make rules for the government and regulation of the land and naval forces.

To exercise exclusive legislation, in all cases whatsoever, over such district (not exceeding ten miles square) as may, by cession of particular States and acceptance of the Congress, become the seat of the Government of the United States…

Dużych liter możemy używać z setami pojęciowymi określonymi. To w odniesieniu do greckiej politei wraz z monteskiuszowym trójpodziałem władzy rozpoznajemy the Legislative, the Executive, oraz the Judiciary.

Poprawka XI:
The Judicial power of the United States shall not be construed to extend…

Set określony razem z klasyczną frazą może sugerować selekcję, tutaj, oczekiwanie jedynie względem niektórych sędziów (Artykuł III, Dział 1):
The Judges, both of the Supreme and inferior courts, shall hold their offices during good behavior…

Umiemy stwierdzić, że to sprawa gramatycznego kanonu patrząc na Artykuł II, Dział 2:
The President […] shall nominate, and by and with the advice and consent of the Senate shall appoint Ambassadors, other public Ministers, and Consuls, Judges of the Supreme Court, and all other officers…

Przedimek określony i stwierdzenie The President shall appoint *the Judges of the Supreme Court, mogłoby implikować, że dałoby się Najwyższych Sędziów zmieniać i co cztery lata, gdyż the President to ten urzędujący, a *the Judges byliby tymi pracującymi w trakcie kadencji.

Kanon gramatyczny ewidentnie kierował się frazą, zarówno dla Artykułu III Dział 1, jak i Artykułu IV dział 2: przedimek określony przychodzi z początkiem zdania, zarówno na pergaminie, jak i w druku Johna Cartera.
The Judges […] shall hold their offices during good behavior…
The citizens of each State shall be entitled to all privileges and immunities…

Na pergaminie i w druku, zanalizujmy Artykuł IV, Dział 2.
The citizens of each State shall be entitled to all privileges and immunities of citizens in the several States.

Dziś fraza jak the citizens of a State byłaby raczej rozumiana jako „niektórzy obywatele”. Porówując, dla frazy we the people naszą semantyczną kategorią są ludzie ogółem bądź też ludzie na całym świecie. Jednak wyrażenie „obywatele świata” pozostaje przenośnią kojarzoną z Franklinem Delano Rooseveltem.

Poprawka XIV, Dział 1 objaśnia prawną myśl:
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.


REKLAMA

Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.

Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności. Więcej→


Amerykański angielski stawał się coraz bardziej generatywny już w czasie kiedy Konstytucję pisano i drukowano. Artykuł III Dział 2:
The Judicial power shall extend […] to controversies between a State and citizens of another State; between citizens of different States; between citizens of the same State claiming lands under grants of different States; and between a State, or the citizens thereof, and foreign States, citizens, or subjects.

Tutaj wyrażenie „the citizens” to osoby „w odróżnieniu od władz”; wyrażenie „citizens, or subjects” dla państw obcych jest apozycją: mówi, że osoby tam mogą być również poddanymi.

Przewidywanie procedur skłania do przedimka określonego:
The Congress shall have power to provide for the punishment of counterfeiting the securities and current coin of the United States.

Porównajmy Artykuł IV Dział 4:
The United States shall guarantee, to every State in this Union, a republican form of government, and shall protect each of them against invasion; and, on application of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened), against domestic violence.

Artykuł V mówi:
The Congress, whenever two-thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution; or, on the application of the Legislatures of two-thirds of the several States, shall call a Convention for proposing amendments.

W Artykule V chodzi o opracowanie procedury dla zachowania dobrowolnie powtarzanego, jak proponowanie poprawek.

Bądźmy uważni co do przymiotnika. Wiedza proceduralna dziś w psychologii, a dość odmiennie, jest definiowana jako wiedza nabywana poprzez działanie. To wiedzy deklaratywnej użylibyśmy do tworzenia procedur jak w Artykule V.

Możemy tu zakończyć Pierwszą Poprawką i poznawczymi względami:
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof;

Gdyby powiedzieć, the Congress shall make no law respecting an establishment of religion, mogłoby to sugerować inne sety określone w ramach władzy rządowej USA, the Executive lub the Judiciary, dla wprowadzania takich przepisów. Poprawka nie przynosi żadnej takiej mocy.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34


Gramatyki klasyczne mogą interpretować formę „shall” jako „pseudo-tryb rozkazujący” lub wyraz postanowienia. Dla Oxford Learners Dictionary może ona okazywać, że ktoś „jest zdecydowany” lub „chce wydać rozkaz bądź polecenie”.

Absolutnie nie możemy w to wierzyć w amerykańskim.
Konstytucja mówi:
The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the State where the said crimes shall have been committed.

Zastanówmy się, jak ta historia się zaczęła. W brytyjskim angielskim forma „shall” przynależała dość długi czas z monarchią. Wczesna poezja anglosaska opowiadała o „królu co zdobędzie królową” („who shall win”). Użyć tego czasownika z pierwszą osobą liczby pojedynczej, czyli powiedzieć I shall, wypadało królewskim rodom lub ich służbie.

Brytyjska ludność i inna, o ile używała formy czasownikowej „shall”, to głównie z trzecią osobą, he, she, or it. Dla własnych rozstrzygnięć przeważnie się mówiło „will”.

Z amerykańską swobodą i wolnością, ludzka zdolność by powiedzieć I will zyskała na mocy, a forma „will” stała się odpowiednia dla trzeciej osoby, he, she, lub it, oraz wysokiego prawdopodobieństwa. Forma „shall” stała się supozycyjna. W Konstytucji przynależy z kontekstami gdzie myślimy też „jeśli” lub „kiedy taka jest okoliczność”.

Sens słówka „shall” wnosi zawsze choćby domyślne założenie. Procedury ścigania przestępstw stosuje się, o ile dochodzi do przestępstwa. Ustawy stają się prawem jeśli zatwierdzone. Pewność lub zdecydowanie oddaje kształt słowny „will”.
Every bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate shall, before it becomes a law, be presented to the President of the United States; if he approves, he shall sign it…

Zapraszam do mobilnych Google Sites:
USA Charters of Freedom;
Także po polsku:
Karty Wolności USA.

Rozumienie języka wykazuje też parafraza. Zapraszam do ćwiczeń w Netlogu gramatycznym:
Dobrowolne ćwiczenia ekstra.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34

Załączona analiza utworów pożytkuje kryterium obejmujące epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?