Rola sprzężenia zwrotnego

Człowiek wytrzymuje limitację żywienia lepiej niż sprzężenia. Więcej


Poezja Emilii Dickinson

Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

Notki do
poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. Więcej


Źródło do
poezji Emilii Dickinson

Epsilon, predykacja, kontur samogłoskowy, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej oraz ogółem spójność stylu, względem rękopisów i druku utwór za utworem. Więcej

A New People

Z jednego, wielu, mówi sybilla Wergilego. Z wielu, jedno mówi Wielka Pieczęć USA.

Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie musieliby mieć reżim we własnym kraju, by próbować dyktatury nad światem, a wyobrazić sobie naród chętnym jest nie tylko trochę za trudne. Od strony sensu słów: Wergiliusz pisał dla Oktawiana Augusta, który proskrybował i zgładził Cycerona. Założyciele mogli używać owej poezji do nauki łaciny, ale czy podążaliby za nią dla sensu słów Wielkiej Pieczęci? Więcej

Sprawowanie w łacinie

Dlaczego mówić circles, jeśli mówić cats? Antyczna mowa o pieniądzach na rzymskich szlakach handlowych może nam udzielić wskazówki. Więcej


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.

Format elektroniczny $2.99

Okładka twarda
268 stron, $21.91


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.

Electronic format $2.99
E-book | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, $16.89
Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, $21.91
Barnes & Noble | Lulu

Darmowe ibuki