Rola sprzężenia zwrotnego

Człowiek wytrzymuje limitację żywienia lepiej niż sprzężenia. ■→Więcej

Przeszukiwanie witryny

Niektóre prace nadal są migrowane do nowego, lepszego formatu.

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej — przekład z manuskryptu.

Zachować pożytek z tego, co nazywane jest życiem cywilizowanym, a zaradzić jednocześnie niesionemu przezeń złu, powinno być pierwszym przedmiotem myśli przy reformowaniu prawa: Thomas Paine, Sprawiedliwość agrarna, wydanie Folwella dla Benjamina Franklina Bache, w przekładzie na język polski.

Jedyną ideą jaką człowiek potrafi skutecznie do nazwania Boga przyłączyć jest pierwsza przyczyna, przyczyna wszystkiego. A jakkolwiek trudno człowiekowi pomyśleć czym taka pierwsza przyczyna jest, daje jej wiarę, bo nie wierzyć byłoby z dziesięć razy trudniej, — Thomas Paine, Wiek rozumu, część pierwsza.

Thomas Paine as a young man: click to read about the picture

Poezja Emilii Dickinson

Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

Notki do
poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. ■→Więcej

My favorite poems by E. Dickinson
Moje ulubione wiersze, free PDF

Źródło do
poezji Emilii Dickinson

Epsilon, predykacja, kontur samogłoskowy, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej oraz ogółem spójność stylu, względem rękopisów i druku utwór za utworem. ■→Więcej

Malarze w paletach

Rest by a Stream at the Edge of the Wood

Zakup, druk na płótnie
Próbka

Wariant kolorystyczny obrazu Alfreda Sisley “Odpoczywanie przy strumyku na skraju lasu” załączonego do Google Arts Project z Musée d’Orsay, domena publiczna. Paleta kolorów jest zmieniona, ale pociągnięcia pędzlem pozostają oryginalne; rachuba kolorów: RGB 700 273; CMYK 521 028.
■ Druk na płótnie
Plakat
Oryginał, Wikimedia

A New People

Z jednego, wielu, mówi sybilla Wergilego. Z wielu, jedno mówi Wielka Pieczęć USA.

Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie musieliby mieć reżim we własnym kraju, by dyktować światu, a wyobrazić sobie naród chętnym jest nie tylko trochę za trudne. Od strony sensu słów: Wergiliusz pisał dla Oktawiana Augusta, który proskrybował i zgładził Cycerona. Założyciele mogli używać owej poezji do nauki łaciny, ale czy podążaliby za nią dla sensu słów Wielkiej Pieczęci? ■→Więcej

Sprawowanie w łacinie

Dlaczego mówić circles, jeśli mówić cats? Antyczna mowa o pieniądzach na rzymskich szlakach handlowych może nam udzielić wskazówki. Więcej

Z netlogu gramatycznego

Planeta Ziemia jest naturalnym ludzkim habitatem od milleniów. Tysiące lat, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczali że {W} okolicach mogą być jakieś miejsca, {DO} miejsc drogi, jak i lokalizacje {PRZY} nich. We wczesnym dzieciństwie, nauka mowy przychyla się nauce chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach i czasach, to zawsze pierwszy element wzorca czasownika się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla zmiennej kognitywnej {NA}. Zapraszam ■→PODRÓŻ W GRAMATYCE.

Więcej z Teresa Pelka in Polish

Zaburzenie kommatoformowe

Interpunkcja, przecinek, myślnik i inne tego typu znaki mają czynić pisemną materię przejrzystą. Jest dla nich jakaś logika, ale język nie jest systemem i nie ma reguł uniwersalnych, obiektywnych i zawsze stosowanych. Potrzebujemy własnego zdrowego rozsądku, inaczej sylwetka naszej pisemnej materii może zarysować się w przejaw zaburzenia kommatoformowego, gdzie „somatoformowe” oznacza coś charakteru materialnego ciała.…

Dysertacja Taylora, rozdział 3

„Nie jesteście w pełni nieśmiertelni, nigdy jednak nie wygaśniecie; nie ulegniecie też fatum śmierci.” Platon mówi wyraźnie, świat naturalnie podlega erozji, jest śmiertelny i zniszczalny, ale zniszczony nie zostanie. Arystoteles, sprzeciwiając się temu zapewnieniu jakim jest z wyglądu, mówi iż jest niemożliwością, by rzecz z natury zniszczalna nigdy zniszczeniu nie uległa. ■→Więcej

Filologia

Jak greckie filos i logos mówią razem, miłość umysłu i języka jest sensem tego pola ludzkich działań. Nie wymaga się pasji Sentymentalnej: eleganckim kształtem słownym jest miłość, a umysł nie lubi afektywnych zaburzeń. Względem pomysłu brzydkiego, jak umysł bez języka naturalnego — miłość jest cacy. ■→Więcej


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK