Rola sprzężenia zwrotnego

Człowiek wytrzymuje limitację żywienia lepiej niż sprzężenia. ■→Więcej

Przeszukiwanie witryny

Poezja Emilii Dickinson

Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

Notki do
poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. ■→Więcej

Źródło do
poezji Emilii Dickinson

Epsilon, predykacja, kontur samogłoskowy, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej oraz ogółem spójność stylu, względem rękopisów i druku utwór za utworem. ■→Więcej

A New People

Z jednego, wielu, mówi sybilla Wergilego. Z wielu, jedno mówi Wielka Pieczęć USA.

Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie musieliby mieć reżim we własnym kraju, by dyktować światu, a wyobrazić sobie naród chętnym jest nie tylko trochę za trudne. Od strony sensu słów: Wergiliusz pisał dla Oktawiana Augusta, który proskrybował i zgładził Cycerona. Założyciele mogli używać owej poezji do nauki łaciny, ale czy podążaliby za nią dla sensu słów Wielkiej Pieczęci? ■→Więcej

Sprawowanie w łacinie

Dlaczego mówić circles, jeśli mówić cats? Antyczna mowa o pieniądzach na rzymskich szlakach handlowych może nam udzielić wskazówki. Więcej

Z netlogu gramatycznego

Planeta Ziemia jest naturalnym ludzkim habitatem od milleniów. Tysiące lat, ludzie myśląc co jest {NA} mapie, nie wykluczali że {W} okolicach mogą być jakieś miejsca, {DO} miejsc drogi, jak i lokalizacje {PRZY} nich. We wczesnym dzieciństwie, nauka mowy przychyla się nauce chodzić. We wszystkich angielskich Aspektach i czasach, to zawsze pierwszy element wzorca czasownika się zmienia dla gramatycznego czasu, a to jak dla zmiennej kognitywnej {NA}. Zapraszam ■→PODRÓŻ W GRAMATYCE.

Więcej z Teresa Pelka in Polish

Zaburzenie kommatoformowe

Interpunkcja, przecinek, myślnik i inne tego typu znaki mają czynić pisemną materię przejrzystą. Jest dla nich jakaś logika, ale język nie jest systemem i nie ma reguł uniwersalnych, obiektywnych i zawsze stosowanych. Potrzebujemy własnego zdrowego rozsądku, inaczej sylwetka naszej pisemnej materii może zarysować się w przejaw zaburzenia kommatoformowego, gdzie „somatoformowe” oznacza coś charakteru materialnego ciała. ■→Więcej

Dysertacja Taylora, rozdział 3

„Nie jesteście w pełni nieśmiertelni, nigdy jednak nie wygaśniecie; nie ulegniecie też fatum śmierci.” Platon mówi wyraźnie, świat naturalnie podlega erozji, jest śmiertelny i zniszczalny, ale zniszczony nie zostanie. Arystoteles, sprzeciwiając się temu zapewnieniu jakim jest z wyglądu, mówi iż jest niemożliwością, by rzecz z natury zniszczalna nigdy zniszczeniu nie uległa. ■→Więcej

Filologia

Jak greckie filos i logos mówią razem, miłość umysłu i języka jest sensem tego pola ludzkich działań. Nie wymaga się pasji Sentymentalnej: eleganckim kształtem słownym jest miłość, a umysł nie lubi afektywnych zaburzeń. Względem pomysłu brzydkiego, jak umysł bez języka naturalnego — miłość jest cacy. ■→Więcej


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

Public Domain Translation
publicdomaintranslation.com

Benjamin Franklin,
Autobiografia

Poczucie osobistego szczęścia, jak je brałem na rozum, sprawiło czasem że powiedziałem, jak by mi dano wybór, nie wahałbym się i miał takiego samego życia powtórkę, od początku, prosząc jedynie o tą autorską korzyść jak przy drugiej edycji książki co daje poprawić pewne wady pierwszej.
■→Więcej
Próbka ■→Strony 1-70
Całe PDF ■→240 Stron, USD 2.99
Smashwords e-pub, ■→$ 2.99

Thomas Paine,
Sprawiedliwość agrarna

Przeciwko Agrarnemu Prawu oraz Monopolowi, będąca planem ku polepszeniu ludzkiej kondycji, poprzez utworzenie w każdym narodzie funduszu, dla wypłaty sumy szterlingów każdej osobie osiągającej wiek lat dwudziestu jeden, oraz każdej po pięćdziesiątce, aby łatwiej było wkroczyć w świat, a podeszłe lata dało się spędzić bez niedoli.
■→Więcej
Smashwords e-pub, ■→USD 2.99

Darmowe ibuki

■→Zapraszam do moich sklepów na Zazzle