Rola sprzężenia zwrotnego | Człowiek lepiej wytrzymuje ograniczenie pożywienia niż sprzężenia zwrotnego. Więcej→


Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.


Notki do poezji Emilii Dickinson | Możemy zadać sobie proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała mówić o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że z dużej litery? Więcej→


Źródło do poezji Emilii Dickinson | Johnson był bardziej arbitralny niż Higginson i Todd; porównanie pierwodruku i fascykułów, utwór za utworem. Więcej→


A New People | Z jednego, wielu powstanie, mówi sybilla Wergilego; z wielu powstało jedno, mówi Wielka Pieczęć.

Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie musieliby mieć reżim we własnym kraju, by próbować nad światem roli dyktatora, a wyobrazić sobie naród chętny jest nie tylko trochę za trudne. Od strony sensu słów: Wergiliusz pisał dla Oktawiana Augusta, który proskrybował i zgładził Cycerona. Założyciele mogli używać owej poezji do nauki łaciny, ale czy podążaliby za nią dla sensu słów Wielkiej Pieczęci? Więcej→


Ogłada w łacinie | Dlaczego mówić circles, jeśli się mówi cats? Podpowie nam mowa o pieniądzach, na antycznych szlakach handlowych. Więcej→