Palenie Flagi ― gdzie tu jaki język?

Pierwsza Poprawka mówi, że ludzie mają prawo do wolności mowy. Nie mówi ona, *Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających zachowanie ekspresywne, a to na szczęście: ludzkie zachowania ekspresywne to bardzo szerokie spektrum, którego część może podlegać prawnym ograniczeniom, językiem nie będąc wcale. Więcej→