Bebok w pudle z gadką

Program komputerowy jest obecnie w stanie przewidzieć psychozę po prostu obserwując wzorce językowe, a to ze stuprocentowym powodzeniem. Ludziom udaje się jedynie w 79 procentach, mówi ■→raport RT News, na licencji TV-Novosti.

“Technologie mentalne” stały się predylekcją po więcej niż jednej stronie. Medycy z USA też mają doniesienia.
Zdolność ELM do dostarczania szybkich lecz niemal optymalnych rozwiązań dla przysposabiania Jednowarstwowych Sieci Sterowania z Wyprzedzeniem (Single Layer Feedforward Networks, SLFN) pozwala na szeroką eksplorację zdolności rozeznawczej przestrzeni nacechowanej, w opłacalnym czasie oraz gotowymi środkami komputacyjnymi, możemy przeczytać w ■→PubMed.

ELM to skrót dla Extreme Learning Machine. ELMy potrafią torować sztuczne sieci ■→feedforward; ELMy są pre-programowane, szybkie i niedrogie.

Sterowanie z wyprzedzeniem zachowuje się na sposób uprzednio determinowany, przeciwnie do przetwarzania które ma sprzężenie zwrotne. Ludzkie mózgi polegają na własnym, swoistym sprzężeniu, którego rola jest zbliżona do popędowej; tkanka używa wyprzedzenia, ale nie „sieci jednowarstwowych” (■→Neurofizjologia sprzężenia zwrotnego). ELMy mają pracować przy wspomaganej komputerowo diagnozie schizofrenii.

Czy komputery są dość dobre w języku, aby dostarczać prognoz? Spróbujmy maszynowego tłumaczenia. Poezja to normalny język, tylko wytrawny. Oto utwór Emily Dickinson, ■→Lost.
I lost a world the other day.
Has anybody found?
You’ll know it by the row of stars
Around its forehead bound.

Chochlikiem byłby „on” i tracił the world (świat cały) raczej niż a world (świat jakiś).

Click to enlarge.

Polski nie ma przedimków, słówek a, an, bądź the, nie zaniedbuje jednak gramatycznej określoności. Aby powiedzieć „a world” po polsku, musimy zmodyfikować rzeczownik. Sam „świat” to „the world”.
Świat jakiś zgubiłam, dni temu parę.
Czy znalazł go ktoś?
Rozpoznać po gwiezdnym rzędzie się daje
Na czele i w krąg. ■→Zawieruszony

W językach naturalnych mamy tłumaczenie zwrotne. Człowiek tłumaczący tekst dostaje oryginał i przekład, aby przetłumaczyć z powrotem na język oryginału dla weryfikacji.

Czoło w utworze to metaforyczne „czoło świata”. Bebok nie radzi sobie z metaforą i tworzy po amerykańsku świat osobowo męski, próbując obwiązać wiele głów.

Polski ma kolokacje jak „wokół głowy” (around the head), bądź też „na czole” (on the forehead), ale nie *„wokół czoła” (around the forehead). Porównajmy parę więcej wersów. Może to być teraz ■→The Wind.
Of all the sounds despatched abroad,
There’s not a charge to me
Like that old measure in the boughs,
That phraseless melody
The wind does, working like a hand
Whose fingers brush the sky,
Then quiver down, with tufts of tune
Permitted gods and me.

Tutaj komputer wysyła za granicę dźwięki; wiatr w gałęziach drzewa to najlepszy sposób na przedstawienie prawnych zarzutów — intencja kryminalna technologii informatycznej: ■→PWN Translatica, Zarzut, Accusation.

Joke emoticon

Oprogramowanie do tłumaczeń jest rzeczą dobrą jako pomoc przy formatowaniu; może zaoszczędzić nieco czasu, wypełniając elementy typowe, jak daty, lub przechowując specjalistyczne słówka. Maszyna nie ma jednak wcale zdolności podejmowania decyzji jaka jest potrzebna w języku.

Co ważne język nie jest diagnostyką dla zaburzenia umysłowego. Testy lingwistyczne mogą pomóc określić językowy niedobór, lecz umysłowe zaburzenia nie są zaburzeniami mowy, ani defektami związanymi z mową.

Schizofrenia może się rozwinąć w schizofazję, czyli mowę motywowaną fonologicznie. Osoba „podążałaby za dźwiękami mowy” a nie sensem słów. Przykład tutaj słownej sałaty pokazywałby powracanie na podniebienie twarde (sadness-outage): sadness cups coffee printer power outage

Schizofazja, o ile następuje, przychodzi w późnych etapach choroby. Diagnoza pewnie nastąpiłaby wcześniej. ■→Przykłady słownej sałaty.

Jak Vander i inni opublikowali w 1985, badania neurologiczne zredefiniowały schizofrenię jako zaburzenie somatoformowe. Obrazowanie neurologiczne wykazało w mózgach pacjentów ustrukturyzowanie biologiczne różnicujące. Badania wskazywały na podłoże rozwojowe, jak infekcja wirusowa, niedożywienie czy inne, podczas życia płodowego lub niedługo po narodzeniu. Wyniki te nie miały na celu zachęcać do diagnoz z wyprzedzeniem. Istotne jest to, że komputer miał dostarczyć obrazowania. Nie miał diagnozować, czy przewidywać chorobę.

Odnotujmy, diagnoza może prowadzić do utraty uprawnień własnościowych, zatrzymania a nawet przymusowej izolacji i leków. Słówka jak „psychoza” czy „schizofrenia” potrafią się stać „ciężkim rynsztunkiem” jak ich nadużyć, i w tym właśnie świetle widzieć by projekty „przepowiadania” umysłowego zaburzenia, także u ludzi młodych.
The Atlantic, ■→Jak komputer przewiduje schizofrenię i psychozę.
Jennifer Golbeck, Ph.D., ■→Czy komputer potrafi przewidzieć schizofrenię lepiej niż terapeuta?
Medical News, ■→Algorytm komputerowy może się przydać przy wczesnej diagnozie schizofrenii.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK