Palenie Flagi ― gdzie tu jaki język?

Stany Zjednoczone versus Eichman, Stany Zjednoczone versus Haggerty, Texas versus Johnson: wszystkie te sprawy wniosły o wolność mowy pod Pierwszą Poprawką, która mówi,
Kongres nie będzie tworzyć przepisów ograniczających wolność mowy bądź prasy.
■→Stany Zjednoczone przeciwko Eichmanowi
■→Stany Zjednoczone przeciwko Haggerty’emu
■→Texas przeciwko Johnsonowi

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Eichmana mówi:
Zainteresowanie rządu w zachowaniu flagi jako symbolu nie przeważyło ponad prawem jednostki do uwłaczania owemu symbolowi poprzez zachowanie ekspresywne.

Prawo i życie tworzą głębię wyrafinowanego szczegółu, którą Sąd Najwyższy ma biegłość nieugięcie rozważać. Lingwistka, którą jestem — zarówno jak osobą przeciwną paleniu Flagi — analizuję wysłowienie i się zastanawiam. Sąd Najwyższy uznał Flagę za symbol. Co flaga narodowa symbolizuje? Kraj, ludzi i język.

Flaga narodowa nie koreluje jedynie z władzami, a nawet jeśli nikogo wokół nie lubić, żyć raczej w namiocie, samemu szyć ubrania, dla jedzenia polować ― a to, by się uwolnić od amerykańskiego kapitalizmu ― pozostaje przyczyna i skutek.

Konstytucji nigdy by nie miało jak być ― co za tym idzie, Poprawek ― bez ludzi którzy walczyli o amerykańską wolność, także w ■→Forcie McHenry. Flaga również ich symbolizuje, a ■→amerykański hymn narodowy pielęgnuje pamięć.

■→Wikimedia Commons, Fort McHenry, Public Domain.

Dalej, czy możemy mieć spalenie za akt mowny?
■→Wikipedia, Akt mowny

Czy powstaje choćby ■→dźwięk mowy, jeśli ludzie siedzą cicho przy obozowym ognisku, ogrzewając dłonie? Czy sam płomień przyniesie mowę, pismo albo druk? Czy trzaski i syki utworzą ■→zwrotki, ■→tetrastychy, ■→epody? Czy usłyszelibyśmy ■→anakruzę?

Flaga narodowa symbolizuje także język. Wewnątrz zarówno jak poza USA, angielski amerykański jest najbliższym skojarzeniem. Nie powiedzielibyśmy, że hiszpański pochodzi z USA.


REKLAMA

Notki do poezji Emilii Dickinson

Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności. Więcej

Wiersze
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie

Pierwsza Poprawka nie mówi, *Kongres nie będzie tworzyć praw ograniczających zachowanie ekspresywne, a to na szczęście: ludzkie zachowania ekspresywne to bardzo szerokie spektrum, którego część może podlegać prawnym ograniczeniom, językiem nie będąc wcale.

Nie wspieram przy tym pojęcia „desakralizacji flagi”. Słówko desakralizacja sugeruje nadużycie na świętości. Flagi są dla ludzi i mam nadzieję, że w ręce narodu dałoby się sprawę przekazać: decyzję mogłoby przynieść powszechne głosowanie.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK