Tomasz Taylor, pojęcia

το ἀῑδιον, ἀῑδιος to aidion | To, co perpetualne
To, co utrzymuje się w połączeniu z czasem jako dzielonym na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czynnik twórczy świata byłby wieczny, ale sam świat perpetualny. Taylor używa frazy the fabricator of the world w odniesieniu do łaciny: tworzący, wytwarzający, produkujący.

Por. wariant sensu w Perseuszu: ἀῑδιος, aidios, wiecznotrwały.
Por. podobny kształt słowny: το ἀιδήν, ἀιδής, to aiden | To, czego się nie widzi bądź zostało unicestwione, Perseusz.

το αἰώνιον, αἰώνιος to aionion | To, co jest wieczne
To, co trwa bez związku z czasem i nie karmi się, ani nie jest pożywieniem.

Taylor porównuje Boecjusza: Wieczność to jednocześnie całkowite i doskonałe posiadanie nieograniczonego życia, a odwołuje się do Plotyna: Wieczność to niefinitywne życie, które przejawia się jako całkowitość, a nic, co z nim przynależy się nie zużywa; nie ma przeszłości ani przyszłości.

W pojęciach jak dziś, trzeba by sobie wyobrazić formę życia niemetaboliczną i tak zupełną, że nie wchodzi w reakcje strukturalne. Na Ziemi i dokoła nie ma substancji czy materii dla której nie byłoby reaktanta, a wszystkie formy życia są metaboliczne: substancje są rozpuszczane, łańcuchy czy pierścienie węglowe rozwijane lub łamane, etc.
Por. wariant sensu w Perseuszu: αἰώνιος, aionios, trwający jakiś wiek.

αἰτία aitia | Przyczyny
Czwórpodział: moc oddziaływnia i ku niemu zdolność mogą być proste lub złożone (4), te z kolei bliskie lub z oddalenia (8) a te swoiste lub wypadkowe, a tych 16 w materii lub formie, jako czynnik lub docelowo; razem 64 modusy.
Por. wariant sensu w Perseuszu: αἰτία, aitia, odpowiedzialność; αἴτιος, aitios, winny.

ἀλλοίωσις alloiosis | Zmiana jakości, aliacja
Por. wariant sensu w Perseuszu: ἀλλοῖος, alloios, innego rodzaju.

το ἀμέθεκτον | To, w czym się nie da brać udziału
To, co nie potrzebuje innego do utrzymania.
Por. powiązane pojęcie w Perseuszu: μετέχω, meteho, uczestniczyć, mieć udział.

γενεσις genesis | Generacja
Widzialna czy też cząsteczkowa natura, jako przeciwna niewidzialnej lub niecząsteczkowej.
Por. wariant sensu w Perseuszu: γένεσις, genesis, pochodzenie, źródło.

το γίγνεσθαι gignesthai | Stawanie się
Taylor porównuje tu το ειναι, to einai, byt, to co istnieje, oraz το ον, to on, istota.

διάνοια dianoia | Zakres myślenia
διεξοδικε του λογου ενεργεια, diexodike tou logou energeia, czynność myślenia naukowo, na zasadach intelektualnych.

Praca w toku.