Gramatyczne Aspekty, czy kognitywne zmienne?

W ziemskiej rzeczywistości bez wyjątku, czas i miejsce występują razem. Nie ma czasu bez miejsca, czy miejsca bez czasu. Wirtualne komputerowe wymiary może izolują jedno od drugiego, ale ludzka gramatyka nigdy nie ewoluowała w rzeczywistości wirtualnej.

Pomyślmy o kilku podstawowych słówkach dla mowy o miejscach. Słówkami tymi mogą być na, w, oraz do: my ludzie żyjemy NA Ziemi, nadajemy granice przynajmniej psychologiczne miejscom W których jesteśmy, a i uczymy się i pamiętamy drogi DO miejsc. Bywamy też PRZY obiektach.

My ludzie mapujemy też kognitywnie. Ludzkie mapy kognitywne nie mają ścisłej geograficznej miary, jednak pomagają dostać się w miejsca, w najkrótszym dystansie przestrzeni zarówno jak czasu, w codziennych drogach do szkoły, pracy, czy innej lokalizacji.

Wszystkie książki do gramatyki zgadzają się, że angielski ma 4 gramatyczne Aspekty. Możemy je mieć za Simple, Progressive, Perfect, oraz Perfect Progressive, jako że zdarzają się różnice w określeniach.

Simple: Możemy go używać dla mowy o zwyczajach, zarówno jak uczuciach i myślach — wszystkim tym, co się często nie zmienia. Simple mówiłoby, co istniało, istnieje, bądź będzie istnieć NA mapie kognitywnej.

Progressive: Możemy go użyć by powiedzieć, iż coś było, jest, lub będzie W rozwoju, W przebiegu. Aby ten Aspekt wizualizować, możemy przedstawić czynność lub zdolność jako W jakimś obszarze.

Perfect: Możemy go użyć by powiedzieć co miało, ma, lub będzie mieć miejsce DO jakiegoś momentu czasu. Moment ten nie musi oznaczać końca danego stanu, czynności, czy zdolności. Możemy spojrzeć na bieg lub przejawianie się czynności jak na drogę DO miejsca.

Perfect Progressive może działać jako połączenie Perfect oraz Progressive, z markerem AT.

Nie możemy być w naszej gramatyce zależni od geograficznych okolic. Pomyślmy o abstrakcyjnym zakresie kognitywnym, który działałby dla nas gdziekolwiek jesteśmy.

ILUSTRACJA: 4 WARTOŚCI MAPUJĄCE DLA ASPEKTU, ZE WZORCAMI CZASÓW GRAMATYCZNYCH

IMAGE: 4 ASPECT MAPPING VALUES WITH GRAMMATICAL TENSE PATTERNS

Stulecia tradycji mogą wspierać klasyczne gramatyczne Aspekty. Faktem pozostaje, że porada klasyczna nakazuje nam czynić wyjątek, dla mowy o zmysłach, zarówno jak ludzkim myśleniu i odczuwaniu.

Wyjątek ten tyczy “czasowników statywnych”. Progressive możemy użyć w każdym innym kontekście, ale uczy się nas zostawać przy Aspekcie Prostym dla “czasowników statywnych”, bo “tak ma język”.
I am happy now,
I think I like it now;
(Present Simple).

Możemy woleć zakresy kognitywne, układając sobie mowę samodzielnie. Dla przykładu, jeżeli wybierzemy część zakresu na nasz pogląd, zaznaczamy, że nie mamy na myśli całego:
He is only being mad {IN}. He is sane {ON}.

Co ważne, nasza mowa może się nie różnić od tej kształtowanej klasycznie nawet wcale, zależnie od kontekstu. A czy klasyczne wyjaśnienie musi być racją?

Szkolne tradycje mówiące o gramatycznym Aspekcie są zbudowane na łacinie. Kiedy owe gramatyczne studia zyskiwały na wadze, łacina była językiem codziennym. Słyszało się ją na ulicy. Po łacinie kupowano chleb i opowiadano dowcipy.

Słówko aspekt może robić dziś wrażenie, jako leksem uczenie i gramatycznie zorientowany. Wtedy było to słówko zwykłe jak widok.

Łacińskie ASPECTUS znaczyło widzenie, patrzenie, widok, pogląd, spojrzenie. No i cóż, widoki same nie przychodziły. Mówca wyrażał swój pogląd na sprawę wedle obrazu jaki dla niej uformował.

Nie musimy się pozbywać pojęcia Aspekt. Możemy je zachować i stosować kognitywnie, formując nasze gramatyczne poglądy. 🙂

Zapraszam do komentarza oraz lektury,
ROZDZIAŁ 4. CZAS RÓŻNIE WĘDRUJE Z RÓŻNYMI LUDŹMI