Gramatyczne Aspekty, czy kognitywne zmienne?

ENG

Większość gramatycznych porad powie, że Aspekt dotyczy natury czasownika. Merriam-Webster wyjaśnia Aspekt jako wyraz dla natury czynności czasownika, jej początku, trwania, zakończenia lub powtórzenia, a bez relacji do jej pozycji w czasie. Wideo BBC powyżej mówi, że Aspect calutki tyczy się charakteru czasownika. Obrazek poniżej ma doradzać typy czasowników jakich by używać z Simple.

W angielskim są tysiące czasowników; osoba ucząca się miałaby je klasyfikować w trakcie mówienia.

Obiektywnie, czy angielskie czasowniki należą do kategorii jak wyżej? — Uwierzyć, może być jak zamknąć oczy na literaturę łącznie z poezją: które tutaj czasowniki to „długotrwała prawda ogólna”, które są „natychmiastowe”, a które „nawykowe”?
The brain is wider than the sky,
For, put them side by side…
hold them, blue to blue,
lift them, pound for pound,
And they will differ, if they do,
As syllable from sound
.
Powyższe to poetycki obraz werbalny. Różni poeci dokonują różnych obrazów, a ta sama osoba najczęściej występuje z więcej niż jednym pomysłem na postrzeganie świata: proszę porównać Chmurność Emilii Dickinson, dla nieba.

W sporym stopniu język codzienny także jest przenośny, więc lepiej miejmy oczy otwarte.
Emoticon, smile

Ludzie mówią „limitem jest niebo” chodząc po Ziemi; lot oczywiście wymaga szerszych perspektyw.

Co ważne i poważne, nie uczymy się nigdy aby zawęzić nasze intelektualne horyzonty, powiedzieć sobie, *język dobrej jakości jest poza zasięgiem. Taka motywacja jest niemożliwa. Pomyślmy o możliwej motywacji dla gramatycznego Aspektu.

W ziemskiej rzeczywistości bez wyjątku, czas i miejsce występują razem. Nie ma czasu bez miejsca, czy miejsca bez czasu. Wymiary wirtualne komputera może izolują jedno od drugiego, ale ludzka gramatyka nie ewoluowała w rzeczywistości wirtualnej. Nazwa aspekt pochodzi od łacińskiego aspectus; oznaczało oglądanie, patrzenie.

Merriam-Webster podtrzymywałby Aspekt bez relacji do pozycji w czasie (powyżej). Myślą jest tu pewnie to, że nie decydujemy o obiektywnej przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. To prawda, nie możemy zmienić biegu czasu, ale wiele w naszej mowie dotyczy tego, jak ten bieg widzimy. To my patrzymy. Możemy decydować, jakie miejsce w czasie przyjąć.

Zapraszam do lektury:
Pojęcie podróży w gramatyce.

Sama gramatyka nie ma jak zdecydować, czy my chcemy powiedzieć we live somewhere, we have lived, we are living, czy we have been living. Nie ma w gramatyce logicznego wymogu, żeby powiedzieć we had lived zanim powiemy we moved in. Możemy dodać to potem.

Klasyczna gramatyczna porada daje wielu uczniom odczucie, iż kontekst określa ktoś inny. Czasowniki też inni ludzie by klasyfikowali, wedle rekomendacji powyżej. Uczeń skupia się wtedy na wskazówkach bardziej niż własnej myśli.

Pomyślmy o realnym, codziennym życiu. My ludzie żyjemy na Ziemi, nadajemy przynajmniej psychologiczne granice rejonom w których jesteśmy, a uczymy się i pamiętamy drogi do miejsc. Bywamy przy obiektach. Słówek na, w, do, i przy możemy używać dla miejsca zarówno jak czasu, także w polskim.

Wszyscy ludzie mapują kognitywnie. To mapowanie kognitywne pomaga się dostać w miejsca, najkrótszą drogą w przestrzeni jak i czasie, na codziennych ścieżkach do szkoły, pracy, czy innej lokalizacji. Nadajemy też kognitywne zakresy myślom i uczuciom (tyle, że bywa to opisywane pod innymi etykietkami).
Emoticon, smile

Wszystkie książki do gramatyki zgadzają się, że angielski ma 4 gramatyczne Aspekty. Jako że w określeniach zdarzają się różnice, możemy się ugodzić na Simple, Progressive, Perfect, oraz Perfect Progressive.

Simple powie co ogółem istniało, istnieje, bądź istnieć będzie na kognitywnym gruncie lub rozciągłości.

Progressive pomoże powiedzieć, że coś było, jest, lub będzie w rozwoju, w przebiegu. Aby ten Aspekt obrazować, możemy przedstawić czynność lub zdolność jako w jakimś obszarze mapy kognitywnej.

Perfect: możemy go użyć by mówić co miało, ma, lub będzie mieć miejsce do jakiegoś momentu czasu. Moment ten nie musi oznaczać końca danego stanu, czynności, czy zdolności. Możemy spojrzeć na bieg lub przejawianie się czynności jak na drogę do jakiegoś miejsca.

Perfect Progressive może działać jako połączenie Perfect oraz Progressive, z markerem at.

Używając Aspektów jak zmiennych kognitywnych (decydujemy sami o poglądzie i “patrzeniu”), nie potrzebujemy dzielić czasowników na kategorie, czy mówimy dosłownie, czy przenośnie. Jest też o wiele mniej gramatyki formalnej, podczas mówienia lub pisania. Zapraszam do dalszej lektury w Netlogu,
Rozdział 4. Czas różnie wędruje z różnymi ludźmi
Rozdział 7. Czas w umyśle i sercu

Dla greckiego pojęcia kategorii i zastosowania w gramatyce, zapraszam do Kart Wolności USA: Konstytucja to „bonanza na składni”, wyjątkowo bogate źródło. Nie możemy mieć wiekujących od setek lat form językowych za nowoczesną gramatykę, ale możemy formę językową zaktualizować:
Karty Wolności USA.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34

Załączona analiza utworów pożytkuje kryterium obejmujące epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?