Uczucia!

Dzieciom zdarza się różne rzeczy i wygadywać. Gdyby dziecko powiedziało,
I’m hating you! | Jak ja cię teraz nienawidzę!
Czy powiedzielibyśmy,
Nie, ty mnie nie nienawidzisz tylko teraz. Jeżeli nienawidzisz, to zawsze ogółem. Nienawidzić to w angielskim czasownik statywny. Tu, masz listę. Będzie ci i tak potrzebna do szkoły…

Joke emoticon

Napotkałam w swoim życiu parę języków, lecz angielskie gramatyki i ich nauczyciele pozostają istnościami szkolnymi zdeterminowanymi najmocniej, na rzecz czasowników statywnych. W jakimkolwiek porządku ■→British Council wymieniałoby takie specjalne słówka do pamiętania, ludzie tu na obrazkach nie wyglądają na ciekawych pamięciówy.

Image credits: Adina Voicu & StockSnap from Pixabay, Brett Syles & Quang Nguyen Vinh from Pexels.

Dziwne to, gdy człowieka uczą papugować jak z listy, i to żeby mówił o myśli czy emocji. Odczucie jak przy jakimś kłamstwie, tyle że dobrzy kłamcy nie publikują zasad nawijki.

Sam czasownik to feel może być interesującym przykładem, względem mowy i życia. Moglibyśmy powiedzieć „I feel fresh”, o naszych zmysłach, „I feel love”, o naszych emocjach, a możliwie w innym kontekście, „I feel this is crude”, by wyrazić co myślimy.

Tylko w tym ostatnim sensie pozostalibyśmy — ale nadal tylko statystycznie — z czasownikiem to feel w kształcie Simple. Żywa opowieść o momencie w czasie miałaby „feeling fresh” oraz „feeling love”.

Porównajmy ■→Korpus Amerykańskiego Współczesnego, COCA.
This is a dream come true. And I’m loving every minute of it;
(NBC Today Sun).
I’ve been loving it. But I want to keep doing different things.
(Magazyn People w COCA.)

Niektóre źródła powiedzą, prawdziwa miłość jest bezgraniczna, nieprzemijalna, lub wieczna. ■→Romeo i Julia byliby tu okazem, jednak owych dwoje dużo radości razem na ziemi nie zaznało. Spotkali się parę razy i umarli.

Częściowo rolą dramatu w cywilizacji jest dla widzów by wyszli z teatru i się ucieszyli, że życie to nie gra: miłość może być i wszechmocna czy niezniszczalna, ale życie nie jest, a gdzie nie ma jak wiedzieć, trudno o przywiązanie.

Bezgraniczna, nieprzemijalna czy wieczna, miłość jest ■→ilościowym pojęciem: nie ma dla niej miary. Wszechmocna lub niezniszczalna, ■→jakościowe pojęcie miłości skupi się na tym, czy jest to ten właśnie rodzaj uczucia, czy też nie.

Joke emoticon

Życie wniesie ■→zasób do każdego korpusu, takoż możemy mieć czasownik to love za regularny, do użycia z naszymi osobowymi kognitywnymi zmiennymi, czyli aspektami Simple, Progressive, Perfect lub Perfect Progressive. Zważamy tylko, to nie opcje:
I’m loving you,
to nie to samo jak powiedzieć
I don’t love you.

I’m hating you,
różni się znaczeniem od
I hate you.

To nie wszystko. Zapraszam do Netlogu gramatycznego:
■→Czas w sercu i umyśle.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK