Jedna renoma

JEDNA, a dla wszystkich renoma,
Jeden, schyłku dnia ukos.
Nikt tej nie uniknie purpury,
Tej nie ujdzie koronie.

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Kryptę, spoczynek, ciżbę;
A też, w wioseczce, dzwony,
Jak jedziemy z szykiem.

Jakiż znamienity jest orszak,
Usługa, gdy stoimy!
Żegnając, jak lojalnie
Setki czapek chylą!

Chwalba lepsza od gronostajów,
Gdy prości, ja i ty,
Trzymamy godło zwykłe —
Rangę z doczesnymi!

Pierwodruk, Czas a Wieczność I, 1
Johnson 98 | Franklin 77

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 109;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK