Jedna renoma

ENG

Jedna, a dla wszystkich renoma,
Jeden, schyłku dnia ukos.
Nikt tej nie uniknie purpury,
Tej nie ujdzie koronie.

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Kryptę, spoczynek, ciżbę;
A też, w wioseczce, dzwony,
Jak jedziemy z szykiem.

Jakiż znamienity jest orszak,
Usługa, gdy stoimy!
Żegnając, jak lojalnie
Setki czapek chylą!

Chwalba lepsza od gronostajów,
Gdy prości, ja i ty,
Trzymamy godło zwykłe —
Rangę z doczesnymi!

Pierwodruk, Czas a Wieczność I, 1
Johnson 98 | Franklin 77

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
Licencja Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
*****
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34

Załączona analiza utworów pożytkuje kryterium obejmujące epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?