Astra Castra

EN

Oddalenie pod osąd,
Schyłek dnia potężny;
Chmury wielkie, jak odźwierni schylone,
Wpatrzony, akt stworzenia.

Ciało ustąpiło już, odwołało,
Zaczęła się duchowość;
Światy dwa, jak publiczność się rozstają,
Duszę zostawiają sobie.

Pierwodruk, Czas a Wieczność III, 3
Johnson 524 | Franklin 399

EMILY DICKINSON, KSIĄŻKI

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.
Pióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde
.