Ni mężczyzny, kobiety, dziecka, ni domu, z tym plackiem

William Jones stwierdził, że musiał kiedyś istnieć język praindoeuropejski, z którego da się wywodzić języki europejskie. Języki te musiałyby mieć wspólne rdzenne słownictwo. Przyzwoita znajomość języka powinna obejmować słówka jak kobieta, mężczyzna, dziecko, oraz dom. Porównajmy te słówka w polskim, łacinie, grece, angielskim, rosyjskim, niemieckim, francuskim, oraz sanskrycie. Więcej→