Resurgam

EN

Wreszcie, mieć rozpoznanie!
Wreszcie, przy twoim boku, z lampami,
Życia resztę zobaczyć!

Przez środek nocy, poprzez Jutrzenkę!
Poprzez wschód Słońca! Ach! Całe mile
Między stopami a dniem!

Pierwodruk, Czas a Wieczność utwór XIX, 29
Johnson 174 | Franklin 172

EMILY DICKINSON, KSIĄŻKI

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.
Luksusowe pióro Dryden, $27.95
Kolor biała perła, w załączeniu sakiewka i z tłoczek.