Na próżno

Ż z tobą nie mogę.
Byłoby to życie,
A życie jest właśnie
Poza tym regałem,
Co zakrystian ma klucz
I układa — nasze
Życie — jego porcelanę,
Jakby filiżankę
Od małżonki opuszczoną,
Obtłuczoną lub dziwaczną;
Nowe Sevres cieszy,
Stare pękają.

Nie mogłabym z tobą umrzeć,
Bo to czekanie
By drugiemu oczy zamknąć —
Ty byś nie umiał;
A ja, czy bym mogła, obok
Patrzeć jak kostniejesz,
Bez mego prawa nad mrozem,
Śmierci przywilejem?

Nie mi by z tobą dzień zacząć:
Przyszłoby twej twarzy
Budzić myśl o Jezusowej;
W nowym tak nimbie
Pałać mi jak z ziemi obcej
W oczy za domem stęsknione,
Ale ty, nie jak on
Byłbyś tuż, blisko.

Sądziliby nas — jak?
Ty Niebu pomagałeś, wiesz,
Bądź też próbowałeś;
Ja bym nie mogła:
Gdy ty natchnieniem dla oka,
Ja oczu więcej nie miałam
Dla wspaniałości tak skąpej,
Jak Raju.

Gdybyś się zatracił, ja też,
Choćby moje imię
Brzmiało najgłośniej
W Niebios opiniach;
I gdybyś ty zbawiony był,
A ja wyklęta
W czymś, co ciebie oszczędzono,
Piekłem byłoby samo to.

Musimy więc w oderwaniu,
Ja tu, a ty tam —
Uchylone, drzwi są
Jak oceany;
Są modły
Byt kruchy
Jest rozpacz!

Pierwodruk, Miłość XII, 12
Johnson 640 | Franklin 706

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 55;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu