Na próżno

Ż z tobą nie mogę.
Byłoby to życie,
A życie jest właśnie
Poza tym regałem,
Co zakrystian ma klucz
I układa — nasze
Życie — jego porcelanę,
Jakby filiżankę
Od małżonki opuszczoną,
Obtłuczoną lub dziwaczną;
Nowe Sevres cieszy,
Stare pękają.

Nie mogłabym z tobą umrzeć,
Bo to czekanie
By drugiemu oczy zamknąć —
Ty byś nie umiał;
A ja, czy bym mogła, obok
Patrzeć jak kostniejesz,
Bez mego prawa nad mrozem,
Śmierci przywilejem?

Nie mi by z tobą dzień zacząć:
Przyszłoby twej twarzy
Budzić myśl o Jezusowej;
W nowym tak nimbie
Pałać mi jak z ziemi obcej
W oczy za domem stęsknione,
Ale ty, nie jak on
Byłbyś tuż, blisko.

Sądziliby nas — jak?
Ty Niebu pomagałeś, wiesz,
Bądź też próbowałeś;
Ja bym nie mogła:
Gdy ty natchnieniem dla oka,
Ja oczu więcej nie miałam
Dla wspaniałości tak skąpej,
Jak Raju.

Gdybyś się zatracił, ja też,
Choćby moje imię
Brzmiało najgłośniej
W Niebios opiniach;
I gdybyś ty zbawiony był,
A ja wyklęta
W czymś, co ciebie oszczędzono,
Piekłem byłoby samo to.

Musimy więc w oderwaniu,
Ja tu, a ty tam —
Uchylone, drzwi są
Jak oceany;
Są modły
Byt kruchy
Jest rozpacz!

Pierwodruk, Miłość XII, 12
Johnson 640 | Franklin 706

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 55;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK