Świtanie

EN

Gdy noc prawie dokonana,
A słońca wschód rośnie z bliska,
Aż dotykać się da przestrzeni;
Czas się po włosach pomuskać
I wyrychtować dołeczki —
Że obchodziła, się zdziwić
Stara ta, pobladła północ
Godzinę może, niosąc lęk.

Pierwodruk, Życie utwór XVII, 17
Johnson 347 | Franklin 679

EMILY DICKINSON, KSIĄŻKI

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.
Wordsworth and Black, Color Black, Chrome TrimPióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.