Zastrzeżenie

EN

Dusza wybiera własne towarzystwo,
Potem drzwi zamyka;
Na pierwszeństwie woli, jej duchowym
Nie ma już ucisku.

Nieporuszona, konotuje rydwan
Przy swej skromnej bramie;
Niewzruszone, jest kolano cesarskie
Na wejściowej macie.

Znam ją czas jakiś i jej liczny naród,
Spójrz dokoła;
Przeto droga do jej serca osłonna
Jak opoką.

Pierwodruk, Życie XIII, 13
Johnson 303 | Franklin 409

EMILY DICKINSON, KSIĄŻKI

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.
Wordsworth and Black, Color Black, Chrome TrimPióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.