Glosa Wycliffe, Acumblid, Aclumsid: nieudolny

Image by hannahlmyers from Pixabay

Słyszeliśmy o ich chwale i nieudolne stały się nasze ręce, zdjęło nas cierpienie i obolali jesteśmy jak ta w połogu.

Jeremiasz, 6:24
■→Wycliffe tom 3, strona 358

Wczesna wersja

We han herd the loes of it, losid atwynne ben oure hondus ; tribulacioun caʒte vs, sorewis as the trauailende with childe.

Wersja późniejsza

We herden the fame therof, oure hondis ben ‘aclumsid; tribulacioun hath take vs as a womman trauelinge of child.

Współczesny angielski

We have heard the laud for them, and inept have been our hands, tribulation has taken us, we are sore as the one laboring with a child.

Formy i odniesienia w Wycliffie

Imiesłów dokonany, aclumsid, Jeremiasz 6:24, Ezekiel 21:7;
Imiesłów dokonany, acumblid, Jeremiasz 6:24;
■→Stratmann, strona 31.

Etymologia

Staroangielskie a-cumlen, odrętwieć, „zdrewnieć”.

Nowoczesna forma: ■→clumsy

Znaczenia obecne: awkward, inept, maladroit.

Synonimy

■→gauche
■→gawky
■→hefty
■→hick
■→ill-chosen
■→Moby Thesaurus


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK