Algat: którykolwiek, jakkolwiek

ENG

Ezaw odrzekł, Proszę, ażeby każdy z tych, co są ze mną ludzi, mógł żyć na Twój sposób.


Glosa w ramach projektu Lexica.


Księga Rodzaju, 33:15
Wycliffe tom 1, strona 150

Wersja wczesna
Esau answeride, Y preye thee, that of the puple that is with me, algatis felawis dwellen of thi weye.

Wersja późniejsza
Esau answeride, Y preie is thee, that of the puple which is with me, nameli felowis of thi weie dwellei.

Współczesny angielski
Esau answered, I beseech you, may anyone of the people who are with me live your way.

Formy i odniesienia u Wycliffe’a: algat, algatis, allegates;
Księga Rodzaju 33:15; Wyjścia 9:4, 6; Mateusz 26:11; List do Rzymian 2:10; List do Koryntian 5:6.

Etymologia: al-gate, w każdym razie, zawsze, z każdej strony; od Islandzkiego alla götu, każdą z dróg, Wiktionary; por. brama, Wikisłownik.

Dalsze przykłady
Wyjścia 9:4, por. 9:6
Wycliffe tom 1, strona 211

Wersja wczesna
…and the Lord shal do a meruelows thing bitwix possessiouns of ‘Yrael and the possessions of Egipcyens, that no thing algatis perishe of thes thingis that pertenen to the sones of Yrael.

Wersja późniejsza
…and the Lord schal make a merueilous thing bitwixe the possessiouns of Israel and the possessiouns of Egipcians, that outirli nothing perische of these thingis that perteynen to the sones of Israel.

Współczesny angielski
… and the Lord will make a marvelous thing between the possessions of Israel and the possessions of Egyptians, so that nothing perishes anyhow, of the things that pertain with the sons of Israel.

Polski
… A Pan dokona rzeczy cudownej między własnością Izraela a własnością Egipcjan, ażeby nic jakkolwiek nie przepadło, z rzeczy co z synami Izraela przynależą.

Matthew, 26:11
Wycliffe tom 4, strona 73

Wersja wcześniejsza
For whi ʒee shulen ‘euermore haue pore men with ʒou, but ʒee shulen nat algatis haue me.

Wersja późniejsza
For ʒe schulen euere haue pore men with ʒou, but ʒo schulen not algatis haue me.

Współczesny angielski
For you will ever have poor men with you, but you will not anyhow have me.

Polski
Albowiem będziesz zawsze mieć przy sobie ludzi biednych, ale nijak nie będziesz mieć mnie.

List do Rzymian, 11:10
Wycliffe tom 4, strona 326

Wersja wcześniejsza
Be the yjen of hem maad derke, that thei se not; and incroke algatis the bak of hem.

Wersja późniejsza
Be the iʒen of hem maad derk, that thei se not; and bowe thou doun algatis the bak of hem.

Współczesny angielski
Obscured be their vision, so that they cannot see; and you bend down their backs for all directions.

Polski
Zamroczony niech będzie ich wzrok, aż nie będą widzieć; a ugięte na wszystkie strony ich plecy.

List do Koryntian, 6:7
Wycliffe tom 4, strona 347

Wersja wcześniejsza
Now forsoth trespas is algatis in ʒou, for ʒe han domes among ʒou.

Wersja późniejsza
And now trespas is algatis in ʒou, for ʒe han domes among ʒou.

Współczesny angielski
And now there is anyway trespass in you, as you have feudal judgment among you.

Polski
A teraz i tak jest w was występek, bo jest pomiędzy wami sąd feudalny.

(Proszę porównać Doomesday Book, oraz słownik Mayhew i Skeata, dla domes.)

Nota dodatkowa, kontekst dla Rzymian 11:
Takoż mówię ja, czy to możliwe, że Bóg swych ludzi odsunął? Dalece jest to nieprawdą. Jestem Izraelitą z linii Abrahama, plemienia Beniamina. Pan nie odsunął swych ludzi, tych, których miał na myśli. Czyżbyście nie wiedzieli, co mówi Pismo o Eliaszu? Jak upraszał Boga przeciwko Izraelowi: Panie, oni zabili twoich proroków i pogrzebali twoje ołtarze; teraz ja sam pozostaję, a oni nastają na moje życie. Co Bóg odpowiedział? Zachowałem sobie siedem tysięcy mężczyzn, którzy nie ugięli kolan przed Baalem. Takoż posiłki z drugiego wyboru są dzięki łasce dostępne. Co drogą łaski, z prac nie przychodzi, ale inaczej łaska nie jest łaską. Takoż czego Izrael szukał, tego nie będzie, ale wybór ów będzie (quid ergo quod quaerebat Israhel hoc non est consecutus; electio autem consecuta est); inne sprawy naprawdę poszły w zapomnienie (ceteri vero excaecati sunt).

Dla „ducha skruchy” porównajmy Bede Venerabilis, Księga III, rozdział 19 po angielsku lub Gentis Anglorum Cap. XIX, §§24, desiderium conpunctionis, w języku łacińskim.

Względem starożytnego zastosowania, proszę porównać Cycerona, puncta, w tekście do Plancjusza. Odniesienie biblijne po łacinie to „spiritus conpunctionis”; „puncta” możemy znaleźć też w innych źródłach.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34

Załączona analiza utworów pożytkuje kryterium obejmujące epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?