Aleggen: ułagodzić

ENG

Na początek, ziemię Zabulon i ziemię Neptalim ułagodzono z wyrozumiałością; na koniec, drogi morza wyżej Jordanu uczyniono trudnymi dla etnicznej Galilei.


Glosa w ramach projektu Lexica.


Izajasz, 9:1
Wycliffe tom 3, strona 242

Wersja wczesna
The firste tyme is aleggid, or ‘maad liʒt’, the lond of Zabulon and the lond of Neptalym; and the laste tyme agreggid is the weie of the se beʒunde Jordan of Galilee of Jentiles.

Wersja późniejsza
In the firste tyme the lond of Zabulon and the lond of Neptalym was releessid; and at the laste the weie of the see biʒende Jordan of Galile of hethene men was maad heuy.

Współczesny angielski
At first, the land of Zabulon and the land of Neptalym were allayed with leniency; in the end, the ways of the see beyond Jordan were made difficult, for the Gentile Galilee.

Etymologia
Starofrancuskie alegier; łacińskie alleviare, łagodzić; Wikisłownik.
Kojarzona forma nowoczesna: to allege, średnioangielskie aleggen; anglonormańskie aleger; łacińskie alegare, od ad- oraz legare; por. legere, czytać.

Użycie nowoczesne: przynosić ulgę, łagodzić.

Notka
Przymiotnika Gentile używa się w sense etniczny proszę zobaczyć Wikisłownik oraz Wikipedię.


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34

Załączona analiza utworów pożytkuje kryterium obejmujące epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?