Aleggen: ułagodzić

ENG

Na początek, ziemię Zabulon i ziemię Neptalim ułagodzono z wyrozumiałością; na koniec, drogi morza wyżej Jordanu uczyniono trudnymi dla etnicznej Galilei.


Glosa w ramach projektu Lexica.


Izajasz, 9:1
Wycliffe tom 3, strona 242

Wersja wczesna
The firste tyme is aleggid, or ‘maad liʒt’, the lond of Zabulon and the lond of Neptalym; and the laste tyme agreggid is the weie of the se beʒunde Jordan of Galilee of Jentiles.

Wersja późniejsza
In the firste tyme the lond of Zabulon and the lond of Neptalym was releessid; and at the laste the weie of the see biʒende Jordan of Galile of hethene men was maad heuy.

Współczesny angielski
At first, the land of Zabulon and the land of Neptalym were allayed with leniency; in the end, the ways of the see beyond Jordan were made difficult, for the Gentile Galilee.

Etymologia
Starofrancuskie alegier; łacińskie alleviare, łagodzić; Wikisłownik.
Kojarzona forma nowoczesna: to allege, średnioangielskie aleggen; anglonormańskie aleger; łacińskie alegare, od ad- oraz legare; por. legere, czytać.

Użycie nowoczesne: przynosić ulgę, łagodzić.

Notka
Przymiotnika Gentile używa się w sense etniczny proszę zobaczyć Wikisłownik oraz Wikipedię.

Wordsworth and Bläck, Color Silver and GoldPióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.