Glosa Wycliffe, Agrisen: wzdragać się

Ilustracja: ■→Robin Higgins z ■→Pixabay

Moja żona wzdragała się na mój oddech, a ja modliłem się o synów w swych ramionach.

Hiob, 19:17
■→Wycliffe tom 2, strona 699

Wersja wczesna

My wif agriside my breth; and I preʒede the sones of my wombe.

Wersja późniejsza

My wijf wlatide my breeth; and Y preiede the sones of my wombe.

Współczesny angielski

My wife shuddered at my breath, and I prayed for sons of my lap.

Etymologia

Staroangielskie āgrīsan; kojarzona forma nowoczesna ■→grisly.

Współczesne znaczenie

wzdragać się, odwracać się od

Notka

Dzisiejsze womb wywodzi się od staroangielskiego wamb; gdzie stary wysokoniemiecki ma wamba za delikatną, miękką część ciała; dziś: łono, objęcia; ■→Wiktionary.

Grecki mit o ■→Chronosie rozwijał wątek żołądka i różnic w słownictwie względem jedzenia a dbania o kogoś.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


Plakaty dostępne także do zakupu

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu

POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK