Program nauczania na filologii angielskiej kiedy studiowałam

Pięcioletni kurs uniwersytecki angielskiego, ze specjalizacją w brytyjskim lub amerykańskim.

Oceny w owym czasie: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna.
T: Trening; W: Wykłady; Ćw: Ćwiczenia;
PNJA: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego.

Rok pierwszy
Semestry I / II

PNJA Ćw 285
Fonetyka, Wymowa, Gramatyka, angielski w mowie i piśmie

Gramatyka opisowa
W 15, Ćw 30

Literatura angielska Ćw 30

Historia literatury angielskiej W 30 hours

Historia Anglii W 30

Niemiecki Ćw 30

Łacina Ćw 30

Psychoarcheologia W 30

Przysposobienie biblioteczne Ćw 2

Wychowanie fizyczne T 30

Szkolenie przeciwpożarowe W 2, T 2

 

Rok drugi
Semestry III / IV

PNJA Ćw 150
Wymowa, Gramatyka, angielski w mowie i piśmie

Gramatyka opisowa
W 15, Ćw 30

Historia literatury angielskiej W 30, Ćw 30

Teoria literatury Ćw 30

Wprowadzenie do literaturoznawstwa Ćw 30

Historia USA W 30

Wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego Ćw 30

Niemiecki Ćw 30

Pedagogika W 30

Wychowanie fizyczne T 30

Rok trzeci
Semestry V / VI

PNJA Ćw 150
Wymowa, Wysłowienie, Translacja, Pisanie

Gramatyka kontrastywna W 30

Wprowadzenie do językoznawstwa Ćw 30

Historia literatury amerykańskiej W 15, Ćw 30

Historia języka angielskiego W 15, Ćw 30

Historia literatury angielskiej
W 30, Ćw 30

Wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego Ćw 30

Niemiecki Ćw 30

Filozofia W 30

Rok czwarty
Semestry VII / VIII

PNJA Ćw 120
Wymowa, Wysłowienie, Translacja, Pisanie

Historia literatury amerykańskiej
W 30, Ćw 30

Master of Arts Seminar, Psycholinguistics Ćw 30

Metodyka
W 30, Ćw 30

Rok piąty
Semestry IX / X

Wykład monograficzny
W 15

Seminarium psycholingwistyczne
Ćw 15

Seminarium uzupełniające
Ćw 15 Sygnifika i semiotyka

Seminarium magisterskie
Ćw 15

Wprowadzenie do europeistyki
W 15

Praktyka nauczycielska

Mój indeks
■Strona pierwsza
Strona obrony magisterskiej
Ocena dobra, druga po najwyższej.

■Dyplom (część informacji zasłonięta)

Nauczycielka kontraktowa
■Świadectwo stopnia (część informacji zasłonięta)

■Dwujęzyczna próbka tezy magisterskiej