Rola sprzężenia zwrotnego | Człowiek lepiej wytrzymuje ograniczenie pożywienia niż sprzężenia zwrotnego. Więcej→


Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.


Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności. Więcej→


Źródło do poezji Emilii Dickinson | Johnson był bardziej arbitralny niż Higginson i Todd; porównanie fascykułów i druku, utwór za utworem. Więcej→


A New People | Z jednego, wielu powstanie, mówi sybilla Wergilego; z wielu powstało jedno, mówi Wielka Pieczęć.

Nie rozwijamy teorii spiskowej, gdyż Amerykanie musieliby mieć reżim we własnym kraju, by próbować dyktatury nad światem, a wyobrazić sobie naród chętnym jest nie tylko trochę za trudne. Od strony sensu słów: Wergiliusz pisał dla Oktawiana Augusta, który proskrybował i zgładził Cycerona. Założyciele mogli używać owej poezji do nauki łaciny, ale czy podążaliby za nią dla sensu słów Wielkiej Pieczęci? Więcej→


Ogłada w łacinie | Dlaczego mówić circles, jeśli się mówi cats? Podpowie nam mowa o pieniądzach, na antycznych szlakach handlowych. Więcej→