EN

Testy Ladefogeda wykazały zależność mowy i języka od sprzężenia bez wyjątku; komórkowe jest potrzebne ludzkiemu DNA dla aktywnej proteiny, czyli codziennego życia; w testach na ochotnikach, ludzka wytrzymałość na zubożenie sprzężenia okazała się niższa niż na ograniczenie pożywienia.

Jako model matematyczny, Hipoteza Hodgkina i Huxleya straciła na wadze w badaniach neurofizjologicznych. Teoria, iż membrany komórkowe mają jonowe kanaliki pozostaje potwierdzoną przez Erwina Nehera, Berta Sakmana i Rodericka MacKinnona. Sprzężenie komórkowe i systemiczne to fakt; jego ważkość jest zbliżona do popędowej.

Tutejsza praca rozważa sprzężenie jako zjawisko biologiczne na poziomie komórkowym, bada jego skutki w ludzkim układzie nerwowym i analizuje ich rolę w języku. Pojęcie sprawności sprzężonej (ang. feedback performance) oznacza zdolność zapętloną. Nie odnosi się do zachowań związanych z oceną, jak codzienna mowa mogłaby nasuwać. Pojęcie popędu nie obejmuje funkcji nakierowanych seksualnie. Praca rozpatruje ludzkie struktury neuronalne, mięśniowe i kognitywne ściśle lingwistycznie. Tłumaczenie w toku. Zapraszam.

Introduction Linguistic ability is a prerequisite for reasoning skills, and neural processes have been evidenced in language learning as well as use. Human language processing can be viewed as human processing of information, where terms as a system, program, and option, though correlative with computer science, are not to imply close a correspondence, since natural language remains a scope of skill unmatched by artificial parsing. Human neurophysiology is the primary reference for the following discourse on the role of feedback in human language command.

Chapter 1. Neurophysiology of feedback 1.1. Feedback in the single neuron; 1.2. Space and time in neural communication; 1.3. Human systemic dynamics; 1.4. A reflex arc; 1.5. Human reflex and voluntary behavior; 1.6. Relevant neuro-motor patterns; 1.7. Sensory compensation; 1.8. The pool model for internal balance; 1.9. Signal specificity and the human brain.

Chapter 2. The role of feedback in language learning
2.1. Language within a program perspective; 2.2. Neural network closed-loop forming; 2.3. Network feedback function; 2.4. Circular reactions; 2.5. Case’s executive theory; 2.6. Language development circular and feedback exercise; 2.7. The closed-loop behavior of egocentric language; 2.8.The generally feedback pattern in human learning and skill.

Chapter 3. The role of feedback in language use
3.1. Sensory signal processing by the brain; 3.2. Pathway length and efficiency; 3.3. The speech act; 3.4. Inner speech; 3.5. Orienting response of linguistic component; 3.6. Module autonomy theories; 3.7. Language universalist theories; 3.8. Feedback phenomena and cognition.