Glosa Wycliffe, Agrisen: wzdragać się

Ilustracja: ■→Robin Higgins z ■→Pixabay

Moja żona wzdragała się na mój oddech, a ja modliłem się o synów w swych ramionach.

Hiob, 19:17
■→Wycliffe tom 2, strona 699

Wersja wczesna

My wif agriside my breth; and I preʒede the sones of my wombe.

Wersja późniejsza

My wijf wlatide my breeth; and Y preiede the sones of my wombe.

Współczesny angielski

My wife shuddered at my breath, and I prayed for sons of my lap.

Etymologia

Staroangielskie āgrīsan; kojarzona forma nowoczesna ■→grisly.

Współczesne znaczenie

wzdragać się, odwracać się od

Notka

Dzisiejsze womb wywodzi się od staroangielskiego wamb; gdzie stary wysokoniemiecki ma wamba za delikatną, miękką część ciała; dziś: łono, objęcia; ■→Wiktionary.

Grecki mit o ■→Chronosie rozwijał wątek żołądka i różnic w słownictwie względem jedzenia a dbania o kogoś.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu