O wiele spraw martwiona

EN

Ile razy potknęły się stopy zmęczone,
Tylko usta te zespolone mogą rzec;
Spróbuj! Potrafisz ty skłonić straszną spoinę?
Spróbuj! Czy zaporę stalową uniesiesz?

Dotknij czoła chłodnego, często nagrzane,
Giętkość nadaj, jak zdołasz, zszarzałym włosom;
Udźwignij stwardniałe, jak z kamienia palce:
Naparstka nigdy już nie założą.

Muchy leniwe brzęczą w oknie pokoju;
Przez szybę upstrzoną, słońce świeci dzielne;
Pod stropem — pajęcza sieć, nieustraszona,
W stokrotkach, gospodyni już obojętnej!

Pierwodruk, Czas a Wieczność XI, 11
Johnson 187 | Franklin 238

EMILY DICKINSON, KSIĄŻKI

Tłumaczenie Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji:
LICENCJA CREATIVE COMMONS 4.0, BY-SA 3.0, LICENCJA 2.5.
Wordsworth and Black, Color Black, Chrome TrimPióro Wordsworth & Bläck, $19.99
Stalówka średnia, 6 nabojów, tłoczek, oraz eleganckie etui twarde.