Jedna renoma

JEDNA, a dla wszystkich renoma,
Jeden, schyłku dnia ukos.
Nikt tej nie uniknie purpury,
Tej nie ujdzie koronie.

Ubezpiecza powóz, piechurów,
Kryptę, spoczynek, ciżbę;
A też, w wioseczce, dzwony,
Jak jedziemy z szykiem.

Jakiż znamienity jest orszak,
Usługa, gdy stoimy!
Żegnając, jak lojalnie
Setki czapek chylą!

Chwalba lepsza od gronostajów,
Gdy prości, ja i ty,
Trzymamy godło zwykłe —
Rangę z doczesnymi!

Pierwodruk, Czas a Wieczność I, 1
Johnson 98 | Franklin 77

■→ORYGINAŁ, HIGGINSON I TODD STRONA 109;

■→WYDANIE TERESY PELKA PO ANGIELSKU.

Tłumaczenie: Teresa Pelka, 2017.
Tekstu można używać pod którąkolwiek z tutejszych licencji,
■→Creative Commons 4.0, BY-SA 3.0, Licencja 2.5.
Także na licencji Creative Commons:
■→Źródło do poezji Emily Dickinson, utwór po utworze.
■→Notki do poezji Emily Dickinson.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu