Gramatyka jest zawsze projektem

ENG

Ludzka gramatyka to zawsze projekt. — Nie jest to twierdzenie, że jesteśmy wiecznymi uczniami. To twierdzenie, że gramatyka nigdy nie jest programem, choć próbowano taki obrazek wytworzyć. Wiktor Jassem cytuje Paula Postala:

Gramatyki mają wyraz w ludzkich systemach neuronalnych i przynoszą domyślną wiedzę o definiowanym przez się języku. Gramatyka jest więc analogiczna do programu komputerowego, jako system formalny determinujący po części zachowanie systemu fizycznego.


REKLAMA

Poezja Emilii Dickinson po polsku
Czas a Wieczność | Miłość | Natura | Życie.

Notki do poezji Emilii Dickinson | Fascykuły i druk; korelat poetycki z Websterem 1828, inspiracja łaciną i greką, wątek arystotelesowski, Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności. Więcej→


Natura i informacja

Neurofizjologia zaczęła stosować frazę przetwarzanie informacji do struktur ludzkiego ciała w 20. wieku, na ogół w sprzeciwie wobec witalizmu. Bergsona élan vital było ostatnim znaczącym wysiłkiem, a witalizm dostał piętno “bioteologii” od Josepha C. Keatinga juniora. Skutkiem ubocznym jest duży nacisk na programowe podejście do człowieka, podczas gdy językiem nie rządzą opcje.

Słówko feedback pojawiło się około roku 1860, dla mechaniki. Także dzisiaj jest często kojarzone z maszynami lub urządzeniami, oraz niechcianą interferencją.

Prawda jest taka, że sprzężenie swoiste jest niezbędne dla biologicznego funkcjonowania, a pojęcie stosuje się do ludzkiego gatunku, oczywiście nie jako maszyn. Dla wglądu we własną funkcję wewnętrzną, proszę rozważyć Gramatyczny net log, Praktykę dla umysłu. (Słówko feedback nie musi oznaczać opinii).


REKLAMA
Jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną, świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, „Rzecz perpetualna — ta zasadza się nie na czasie, ale na wieczności”.
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34


Program a sprzężenie zwrotne

Na zdrowy rozsądek, pętla może być otwarta lub zamknięta. Bioprocesy o pętli otwartej przebiegają według wbudowanej instrukcji. Porówują się do programów. Procesy zapętlone to sprzężenie zwrotne.

Mowa o pętli otwartej lub zamkniętej, gdyż każdy program biologiczny zależy od aktywacji sprzężeniem, włącznie z DNA dla proteiny aktywnej. Zapętlenie to sposób natury by programy ograniczać, jako że żywe organizmy potrzebują sobie radzić w zmiennych środowiskach. Nadmiar programu zagrażałby zdolności do reakcji lub adaptacji.

Zależność od sprzężenia rośnie ze złożonością funkcji. U człowieka już neurony motoryczne kręgosłupa tworzą pule informacji, a dalsza aktywność zależy od sprzężenia swoistego. Dla porównania, drzewa nie umieją chodzić, a skała nie ma żadnego zasobu sprzężenia swoistego.

Instynktem właściwym dla zdolności zapętlonych jest samozachowawczy. Dla mowy i języka, potrzeba zapętlenia jest zbliżona do popędowej. Zapotrzebowanie to nie jest programem.

Co do proporcji między programem a sprzężeniem w mowie, możemy porównać spuneryzmy. Omsknięcia te są segmentalne, i to mniej więcej zakres jaki układ nerwowy dozwala na pętlę otwartą czy też program w języku.

Naturalne sprzężenie zwrotne

Biologicznie, sprzężenie swoiste to naturalna zdolność zapętlona nad sekwencjami o pętli otwartej, we własnym organiźmie. Częściowo jest ona poza interocepcją; inaczej, jest interoceptywna lub eksteroceptywna. Sporo z tej kompetencji zapętlonej pozostaje potencjałem do działania, gdzie przebieg czynności nie jest z góry określony.

Sporządzając na przykład notatki, możemy pomyśleć o oznaczeniu treści dla dalszego użytku; mamy jednak wybór zrobić to po innym etapie pracy, bądź zmienić czy też zarzucić pomysł. Inteligencja sztuczna byłaby zależna od algorytmicznej rutyny. Roboty i komputery są rezultatem programowego podejścia do przetwarzania informacji.

Podejście do języka zorientowane na sprzężenie nie wraca do witalizmu, z jego mesmeryzmem czy magnetyzmem. Dalej, specyficzność neuronalna osoby wyklucza sukces w kierowaniu ludzką mową i językiem zewnętrznie. Sukces nie traci informacji, nie zakłóca, szkodzi czy sprawia trudności osobie, której to jest mózgowa struktura. Inteligencja sztuczna działa pod zarządzaniem zewnętrznym.

Naturalna gramatyka

Gramatyka naturalna to zbiór regularności reprezentatywnych dla języka naturalnego. Reprezentatywna regularność potrafi wspomagać standardowe, poprawne językowe zastosowania.

Program jest określony od początku do końca, natomiast język naturalny jest niefinitywny. Nie da się skalkulować wszystkich możliwych form i struktur, a nie ma też programu genetycznego do produkcji literatury. Gramatyka naturalna nie jest analogiczna do programu komputera.

Potencjalna krytyka

Podejście do języka zorientowane na sprzężenie nie pozbywa się ludzkiej osoby, takoż niektóre z argumentów przeciwko witalizmowi mogą znów zyskać na wadze. Pan Keating wspomniał behawiorystę F.B. Skinnera:
Witalizm ma wiele twarzy, a krzewi się w wielu zakresach naukowego dociekania. Na przykład psycholog F.B. Skinner wskazał, jak nierozumnym jest przypisywać zachowanie stanom i cechom umysłu. Te „posterunki umysłu”, argumentował, urastają do nadmiaru teoretycznego bagażu, a ten zawodzi promocję wyjaśnień drogą przyczyny i skutku, podsuwając jakąś niezgłębioną psychologię „umysłu”.

Behawiorystyczne nakierowanie na przyczynę i skutek może prowadzić tylko do bardzo ograniczonego obrazu mowy i języka. Obraz taki nie ma jak być „czysto naukowym”, gdyż nie jest reprezentatywny obiektywnie. Zapraszam do lektury:
Ludzkie mózgi, parametry i urządzenia


REKLAMA
Załączone kryterium obejmuje epsilon, strukturę orzeczenia, kontur samogłoskowy, fonemikę, odniesienie osobowe w myśli abstrakcyjnej i ogółem stylistyczną spójność. Rezultat wspiera zastrzeżenia względem oryginalności zszywek. Zawsze jest też proste pytanie: czy wierzymy, że Emilia Dickinson próbowała opowiedzieć o bardzo wyjątkowych Pszczołach, Uszach, czy Ptakach, tak szczególnych, że je piszemy z dużej litery?
Format elektroniczny $2.99
Okładka twarda, 272 strony $22.34