Uczucia!

Dzieciom zdarza się różne rzeczy i wygadywać. Gdyby dziecko powiedziało,
I’m hating you! | Jak ja cię teraz nienawidzę!
Czy powiedzielibyśmy,
Nie, ty mnie nie nienawidzisz tylko teraz. Jeżeli nienawidzisz, to zawsze ogółem. Nienawidzić to w angielskim czasownik statywny. Tu, masz listę. Będzie ci i tak potrzebna do szkoły…

Joke emoticon

Napotkałam w swoim życiu parę języków, lecz angielskie gramatyki i ich nauczyciele pozostają istnościami szkolnymi zdeterminowanymi najmocniej, na rzecz czasowników statywnych. W jakimkolwiek porządku ■→British Council wymieniałoby takie specjalne słówka do pamiętania, ludzie tu na obrazkach nie wyglądają na ciekawych pamięciówy.

Image credits: Adina Voicu & StockSnap from Pixabay, Brett Syles & Quang Nguyen Vinh from Pexels.

Dziwne to, gdy człowieka uczą papugować jak z listy, i to żeby mówił o myśli czy emocji. Odczucie jak przy jakimś kłamstwie, tyle że dobrzy kłamcy nie publikują zasad nawijki.

Sam czasownik to feel może być interesującym przykładem, względem mowy i życia. Moglibyśmy powiedzieć „I feel fresh”, o naszych zmysłach, „I feel love”, o naszych emocjach, a możliwie w innym kontekście, „I feel this is crude”, by wyrazić co myślimy.

Tylko w tym ostatnim sensie pozostalibyśmy — ale nadal tylko statystycznie — z czasownikiem to feel w kształcie Simple. Żywa opowieść o momencie w czasie miałaby „feeling fresh” oraz „feeling love”.

Porównajmy ■→Korpus Amerykańskiego Współczesnego, COCA.
This is a dream come true. And I’m loving every minute of it;
(NBC Today Sun).
I’ve been loving it. But I want to keep doing different things.
(Magazyn People w COCA.)

Niektóre źródła powiedzą, prawdziwa miłość jest bezgraniczna, nieprzemijalna, lub wieczna. ■→Romeo i Julia byliby tu okazem, jednak owych dwoje dużo radości razem na ziemi nie zaznało. Spotkali się parę razy i umarli.

Częściowo rolą dramatu w cywilizacji jest dla widzów by wyszli z teatru i się ucieszyli, że życie to nie gra: miłość może być i wszechmocna czy niezniszczalna, ale życie nie jest, a gdzie nie ma jak wiedzieć, trudno o przywiązanie.

Bezgraniczna, nieprzemijalna czy wieczna, miłość jest ■→ilościowym pojęciem: nie ma dla niej miary. Wszechmocna lub niezniszczalna, ■→jakościowe pojęcie miłości skupi się na tym, czy jest to ten właśnie rodzaj uczucia, czy też nie.

Joke emoticon

Życie wniesie ■→zasób do każdego korpusu, takoż możemy mieć czasownik to love za regularny, do użycia z naszymi osobowymi kognitywnymi zmiennymi, czyli aspektami Simple, Progressive, Perfect lub Perfect Progressive. Zważamy tylko, to nie opcje:
I’m loving you,
to nie to samo jak powiedzieć
I don’t love you.

I’m hating you,
różni się znaczeniem od
I hate you.

To nie wszystko. Zapraszam do Netlogu gramatycznego:
■→Czas w sercu i umyśle.

■→Ten tekst jest też dostępny po angielsku.


REKLAMA

Świat może i nigdy nie widział jej oryginalnego pisma, jeśli jej umiejętność została wzięta za nadnaturalną. Zapraszam do Wierszy Emilii Dickinson w przekładzie Teresy Pelka: zwrotka tematyczna, notki o inspiracji greką i łaciną, korelacie z Websterem 1828 oraz wątku arystotelesowskim, Rzecz perpetualna — ta nie zasadza się na czasie, ale na wieczności.
Wolny dostęp,
■→PDF w Internet Archive
■→E-pub 2.99 USD
Okładka twarda
■→268 stron, 21.91 USD


POEMS BY EMILY DICKINSON, E-BOOK

The world may never have seen her original handwriting, if her skill was taken for supernatural. Feel welcome to Poems by Emily Dickinson prepared for print by Teresa Pelka: thematic stanzas, notes on the Greek and Latin inspiration, the correlative with Webster 1828, and the Aristotelian motif, Things perpetual — these are not in time, but in eternity.
■→Internet Archive, free PDF access;
Electronic format, 2.99 USD
■→E-pub | NOOK Book | Kindle
Soft cover, 260 pages, 16.89 USD
■→Amazon | Barnes & Noble
Hard cover, 260 pages, 21.91 USD
Barnes & Noble | Lulu